Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 3

Студент повинен уміти: розв'язувати графічними методами задачі взаємо-розташування точок і ліній, будувати розгортки і лінії перетину різних тіл, читати і виконувати машинобудівні креслення будь-якої складності, застосовувати елементи векторної алгебри в машинознавчих дисциплінах, розв'язувати з допомогою диференціального та інтегрального числення класичні задачі фізики, теоретичної механіки, молекулярної .фізики, використовувати чисельні методи математики для роботи на комп'ютері, застосовувати в машинознавстві основні закони фізики, розраховувати однофазні та трьохфазні кола, визначати допуски та посадки для типових деталей та з'єднань, проводити розмірний аналіз, використовувати універсальний вимірювальний інструмент, виконувати роботи з ручної та механізованої обробки металу та деревини на рівні другого кваліфікаційного розряду, визначати конструктивні розміри деталей механізмів за їх кінематичними характеристиками, проводити аналіз їх роботи; розраховувати напругу і деформації для всіх найпростіших схем напруги, визначати конструктивні розміри деталей при різних видах навантажень, розробляти і аналізувати кінематичні схеми машин, проводити розрахунки циклів теплових двигунів, складати теплові баланси, розраховувати теплообмін для типових схем і теплообмінників, проводити розрахунки гідравлічних систем і мереж, розраховувати передачі, деталі машин, проектувати окремі вузли машин, проводити розбірно-складальні роботи вузлів і деталей автомобілів, здійснювати регулювання систем, вибирати режими різання і інструмент для основних видів обробки: точіння, свердління, фрезерування і шліфування, розробляти технологічні процеси обробки матеріалів різанням, вибирати обладнання для обробки матеріалів, розробляти планування навчальних майстерень, вести облікову документацію по матеріальному постачанню майстерні, складати калькуляцію на вироби, розраховувати їх собівартість, визначати ціну, аналізувати системи автоматизації, вести документацію з охорони праці, надавати першу медичну допомогу, контролювати дотримування вимог охорони праці, діяти при надзвичайних обставинах, планувати роботу гуртків технічної творчості, проводити заняття гуртків, виконувати найбільш поширені операції по декоративній творчості /різьба по дереву, метало-пластика, карбування, лозоплетіння, інкрустація та інші/, конструювати моделі і технічні зразки по загальноприйнятих напрямках, розробляти технологічні карти на їх виготовлення, виготовляти моделі і вироби відповідно основних напрямків технічної творчості, проводити заняття гуртків, виставки, змагання.

3.2. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (жінки)