Обробка чоловічих штанів з напівшерстяної тканини: Методичні вказівки до лабораторних робіт курсу "Професійне навчання", страница 10

5.2. Припрасування основних вузлів штанів. Укладайте на прасувальний стіл штани поясом до правої сторони, передніми частинами нагору. Покладіть спецподушку в отвір штанів з боку пояса й повертайте штани по мірі


5.2.припрасування основних вузлів. Припрасуйте через зволожений пропрасовувач наступні ділянки:

-  застібку на передніх частинах штанів;

-  ділянка кишені, складку, шльовку на лівій передній половинці штанів;

-  ділянка лівого шва на ділянці пришивання пояса;

-  пришивання пояса, ділянка витачок на лівій задній половинці штанів;

-  ділянка середнього шва;

-  ділянка кишені на задній половинці штанів;

-  ділянка пришивання пояса та правий боковий шов;

-  ділянка кишені, склади та шльовки на правій передній половинці
штанів

5.3.  ВТО згинів передніх й. задніх половинок штанів і низу штанів.
Штани укладають поясом па ліву сторону на столі для прасувальних робіт.
Кожну половинку штанів укладають кроковим швом в середину, щоб до рівня
лінії колін бічний і  кроковий шви збігалися, низ урівнюють. У такому
положенні розправляють згини, накладають пропрасовувач та припрасовують
ліву половинку штанів з боку бічного шва. Потім відгинають ліву половинку
штанів до середини середнього шва й припрасовують через зволожений
пропрасовувач праву половинку штанів з боку крокового шва. Урівнюють
половинки штанів. Потім перевертають штани на прасувальному столі правою
половинкою    штанів    нагору.    Знову    розправляють    згини,    накладають
пропрасовувач та припрасовують праву половинку штанів з боку бічного шва.
Далі відгинають праву половинку штанів до середнього шва й припрасовують
через зволожений пропрасовувач ліву половинку штанів з боку крокового шва.
Урівнюють половинки штанів.

5.4.  ВТО верхніх частин передніх і задніх половинок штанів. Штани
переміщують на прасувальному столі верхньою частиною передніх і задніх
половинок  штанів  до  себе  (пояс  із лівої сторони).  Запрасовують  через
зволожений  пропрасовувач  згини  передніх  половинок  штанів  у  верхніх
частинах так, щоб вони збігалися зі складками.

Далі запрасовують згини штанів через зволожений пропрасовувач на задніх половинках від середнього шва на відстані 8-10см від шва пришивання пояса так, щоб вони були продовженням раніше запрасованих ділянок.

5.5. Відпарювання штанів. Для того щоб, уникнути лас на костюмній
тканині з якої виготовлені штани необхідно відпарити основні ділянки виробу.
За допомогою парової праски необхідно відпарити:

-  на ділянці застібки;
на ділянці кишень

-  на ділянці швів;

-  на ділянці пояса;


Контрольні питання.

1.  Яка технологічна послідовність обробки низу штанів без манжет?

2. Які вимоги треба виконувати при обробці низу штанів без манжет?

3.3 яких операцій складається остаточна обробка штанів?

4. Які вимоги необхідно дотримувати при волого-тепловій обробці згинів
і низу штанів?

5.  Які вимоги необхідно дотримувати при волого-тепловій обробці
верхньої частини штанів?

6.  Як видаляють ласи? На яких ділянках на етапі остаточної волого-
теплової обробки штанів проводиться відпарювання?

Домашнє завдання.

Для закріплення знань та удосконалювання вмінь студентам пропонується у виробах, оброблюваних удома, обробити низ штанів з манжетами відп

Список

1.  Борецкая Е. Я.   іехнология изготовления мужской верхней одеждьі.
Вьісш. шк., 1990.                                                        <

2.  Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейньїх изделий. -
М.:Лег. и пищевая промьішленность, 1982.

3.  Першина Л.Ф , Петрова С.В. Технология швейного производства. ~М:
Легпромбьггиздат, 1991.

4.  Петрова   С.В.,   Волкова   Н.М.   Изготовление   мужских   и   детских
костюмов.-М.: Легкая индустрия, 1978.

5.  Промьшіленная   технология,   одежди:   Справочник/   П.П.Кокеткин,
Т.Н.Кочегура, В.И.Барьішникова й ін. -М.: Легпромбьггиздат, 1988.

б.Основьі  промьішленной тсхнологии  поузловой  обработки  верхней одеждьі. -М.: Легкая индустрия, 1976