Неткані матеріали. Оздоблювальні, прокладні матеріали і фурнітура. Дефекти зовнішнього вигляду тканин

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №6

Неткані матеріали. Оздоблювальні, прокладні матеріали і фурнітура. Дефекти зовнішнього вигляду тканин

План:

1.  Неткані матеріали та їх класифікація. Механічні способи виробництва. Фізико – хімічний спосіб виробництва. Комбінований спосіб виробництва.

2.  Оздоблювальні, прокладні матеріали і фурнітура.

3.  Дефекти зовнішнього вигляду тканин.

Література:

Основна

1. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство / Лазур К.Р. – Л.: Світ, 2003 р.

2. Матвієвич В.І. Матеріалознавство швейного виробництва / Матвієвич В.І. − Ужгород, 2005. − 70 с.

3. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва / Патлашенко О.А. – К.: 2003 р.

Додаткова

1. Козлова Т.В. Моделювання і художнє оформлення жіночого і дитячого одягу / Козлова Т.В., Ритвінська Л.П., Тимашова З.Н.. – М. Легкопромбитіздат, 1990 р.

2. Бузов Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства. Учеб. пособие для высших учеб. заведений легкой промышленности / Бузов Б.А., Пажидаев Н.Н.

3. Міщенко Г.І. Технологія ремонту швейних виробів / Г.І. Міщенко, Г.П. Базюк. – К.: Техніка 1991 р.

4. Першина Л.Ф. Технологія швейного виробництва / Першина Л.Ф., С.В. Петрова. – М.: Легпромбутіздат, 1991 р.

5. Порецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Порецька Є.Я.  – К.: Вища школа, 1992 р.

Нетканими матеріалами (полотнами) називають текстильні полотна, виготовлені безпосередньо із текстильних волокон, систем ниток(основи і утка), або каркасних матеріалів(тканин, трикотажу, плівок), які з’єднані різними способами : механічними ,фізико-механічними, комбінованими.

Виробництво нетканих матеріалів розвивається швидкими темпами, що пояснюється високою економічною ефективністю технологій: значним скороченням технологічного циклу (наприклад, виключення трудомісткого процесу прядіння), високою продуктивністю застосованого устаткування , а також можливістю використання дешевої сировини (наприклад, коротких волокон які не прядуться).

Процес виробництва нетканих матеріалів складається з підготовки волокнистої сировини, створення настилання з волокнистої сировини, закріпленні настилу, фарбувально-обробних операцій.

Підготовка сировини являється важливою операцією, так як від її складу залежать основні користувальні властивості матеріалу. Склад сировини виробляється в залежності від цільового призначення і умов експлуатації матеріалу. Як сировину використовують всі види натуральних, хімічних волокон та ниток , але при цьому враховують, що невигідно, використовувати високоякісну натуральну сировину – тонковолокнисту бавовну, натуральний шовк. А замість них можна використовувати хімічні волокна, текстуровані нитки, гребінні очеси, відновлену вовну, відходи текстильного і трикотажного виробництва. В останній час в виробництві матеріалів побутового призначення (ковдр, прокладочних, тканиноподібних матеріалів)застосовують лавсанові і нітронові волокна.

Настил може бути різноманітним і перебувати із волокнистого полотна, одної або двох систем ниток (основи і утка), волокнистого полотна разом з каркасною тканиною або іншими текстильними і плівковими матеріалом. Волокнисте полотно може бути з паралельним , перехресним або хаотичним розміщенням волокон. Існують різні способи одержання полотна: Механічний– волокна укладують в шори механічним способом з допомогою чисальної машини , аеродинамічний – волокна розкладають потоком повітря до одержання настилу потрібної товщини; гідравлічний – полотно відливають із водної дисперсії волокон на сітці машини, яка виробляє папір; електростатичний – волокна, які одержують заряд відповідно знака, направляються на транспортер , який має електричний заряд протилежного знака.

При використанні ниток (пряжі), або ровниці їх розташовують паралельними рядами або укладають один на одного з утворенням сітки.

Закріплення настилу – важлива операція в процесі одержання нетканих матеріалів, яка впливає на їх будову, користувальні властивості. Закріплюють настил механічним, фізико-хімічним і комбінованими способами. В свою чергу до механічних способів відносять в’язально-прошивний, голкопробивний, валяльно-войлочний; до фізико-хімічних – клейовий з твердими і рідкими зв’язувачами, фільєрний, до комбінованих – способи , основані на сполученні декількох способів з’єднання полотна (вязально-прошивного і клейового, голкопробивного і клейового). За назвою способів з’єднання волокнистого полотна одержали свої назви неткані полотна: клейові, голкопробивні, в’язально-прошивні.

Фарбувально-обробні операції фарбують зовнішній вигляд нетканих матеріалів та їхні властивості. Обробка цих матеріалів аналогічна обробці тканин, але має свої особливості із-за більш рухливої структури, більшого розтягування багатьох нетканих полотен.

Похожие материалы

Информация о работе