Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Виробниче навчання»

Страницы работы

Содержание работы

Мета даних лабораторних робіт з курсу «Виробниче навчання» - вивчення методів технологічної обробки основних вузлів верхнього одягу, виробіток у студентів умінь і навичок виготовлення вузлів чоловічого пальто, контролю виконання операцій технологічного процесу обробки й зборки вузлів пальто.

У результаті виконання робіт студенти повинні

знати:

-   методи обробки основних вузлів верхнього одягу;

-  обладнання, використане в технологічному процесі обробки й зборки пальто в умовах навчальної лабораторії й на швейних підприємствах;

-  фактори, що впливають на вибір методу обробки вузлів пальто;

-  напрямки вдосконалення методів обробки вузлів верхнього одягу, заміну ручних операцій машинними, спеціальними або виключення їх з технологічного процесу в умовах виробництва;

уміти:

обробляти основні вузли чоловічого пальто;      

-  виявляти й усувати технологічні дефекти, попереджати причини їхнього виникнення;

одержати навички:

-  виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт при обробці вузлів пальто;

-  складання технологічної послідовності обробки й зборки вузлів пальто;

-  застосування спеціальної термінології;

-  графічного зображення вузлів пальто.

Виконання лабораторних робіт студенти починають із вивчення методичних вказівок, кожна робота завершаєтся самостійним складанням лабораторної роботи, що повина бути оформлена на аркушах формату А4. У лабораторній роботі необхідно відбити:

•  найменування теми;

•  мета роботи;

•  завдання до виконання роботи;

•  графічне зображення деталей крою із вказівкою напрямку нитки основи;

•  специфікацію деталей крою у формі таблиці 1;

•  технологічну послідовність обробки й зборки вузла у формі таблиці 2;

•  висновки, де повинні бути зазначені особливості обробки й зборки вузлів пальто.

Таблиця 1 - Деталі крою (далі вказати найменування вузлів)

Вид матеріалу, номер і найменування деталі

Кількість деталей

1

2

Таблиця 2 - Технологічна послідовність обробки (далі вказати найменування вузла)

Зміст технологічних операцій

Спеціаль-ність

Графічне зображення та технічні умови виконання операції

Вимоги до виконання операцій

Обладна-ння, істру-менти, прилади

1

2

3

4

5

6

Технологічна послідовність складається з виділенням етапів обробки вузла.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  №1

Обробка бортової прокладки та з'єднання її з пілочкою пальто

Мета роботи: ознайомитися із призначенням, способами обробки і з'єднанням бортової прокладки з виробом у чоловічому верхньому одязі та навчитися обробляти бортову прокладку і з'єднувати її з пілочкою чоловічого пальто.

Завдання: 1. Обробити бортову прокладку.

         2. З'єднати бортову прокладку з пілочкою пальто.

Вказівки до виконання роботи

Бортова прокладка у виробі необхідна для додання стійкості й пружності бортам, відгинання лацканів, плечовим ділянкам пілочок. Вона зберігає форму, надану виробу в процесі обробки.

Для виготовлення бортової прокладки застосовують матеріали, що добре піддаються формуванню, стійкі до фізичних навантажень, впливу вологи, пари й речовин, використовуваних при хімічному чищенні виробів. Асортимент прокладочних матеріалів включає прокладочні тканини різного сировинного составу, а також неткані полотна із клейовим покриттям або без нього.

Конструкція й способи обробки бортових прокладок залежать від виду виробу, моделі, виду використовуваних прокладочних матеріалів, а також наявності на деталі пілочки дублюючої прокладки.

Бортова прокладка у виробах верхнього чоловічого одягу, як правило, багатошарова, тобто складається із двох і більше шарів: основний шар, додатковий шар, плечова накладка й т.д. У моделях виробів з лацканами, прокладка в лацкані може бути відрізна і викроюватися з матеріалу із клейовим покриттям

Обробка бортової прокладки включає операції по з'єднанню частин бортової прокладки, зшивання витачок, з'єднання шарів, формування. Витачки бортової прокладки зшивають, а надставки пришивають накладним швом з відкритими зрізами на універсальній машині або машині зиґзаґоподібної строчки, а також швом встик на машині зиґзаґоподібної строчки.

З'єднання шарів бортової прокладки роблять нитковим способом на універсальних або спеціальних машинах або клейовим, якщо деталі мають клейове покриття. В останньому випадку з'єднання шарів бортової прокладки доцільно поєднувати з формуванням бортової прокладки на пресі зі спеціальними подушками.

До якості обробки бортових прокладок пред'являються більші вимоги, тому що будучи каркасом виробу, бортова прокладка, багато в чому визначає товарний вид виробу, надійність, довговічність його форми.

Похожие материалы

Информация о работе