Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Основи композиції в художньому моделюванні", страница 2

1)силуетні або контурні,

2)конструктивні (плечові, бокові шви, шви пройми),

3)декоративні (складки, зборки, коміри, клапани),

4)конструктивно-декоративні (рельєфи).

Важливе значення в композиції вирішує:

1)  пропорція .Пропорція - це визначення співвідношення форм одягу по величині між собою і в цілому;

2)  колір в одязі. Тому кольоровому вирішенню тієї чи іншої моделі потрібно приділяти особливу увагу;

3)  тканини і матеріали. Тканина - це текстильний виріб, одержаний шляхом переплетення двох взаємо-перпендикулярних систем ниток: основи і піткання.

Якщо правильно вибрати фасон, ураховуючи особливості фігури, то любий одяг може прикрасити людину, усунути дефекти і недосконалість фігури. Наприклад для повних фігур одяг не повинен бути прилягаючиим, тому що він буде ще краще підкреслювати повноту, і наслідком є пошиття одягу дещо більшим.

Хід роботи

1.По журналу мод підібрати декілька моделей різного призначення (3 моделі) з метою виявлення засобів композицій, які використовуються в сучасному одязі для досягнення статичності і динамічності форми (зап. табл.№1).

2.Підібрати по журналам моделі різного призначення і виявити ті елементи форми, які є композиційним центром (зап. табл.№2).

3.Виявити компоненти композиції, які використовуються при розробці сучасного одягу і заповнити табл.№3.

Зміст звіту

1.Записати тему і мету роботи.

2.Три групи моделей (ескізи).

3.Накреслити гри таблиці, які заповнюються згідно методичним вказівкам.

4.Відповісти на контрольні запитання.

Контрольні запитання.

1.Які засоби композиції забезпечують статичність і динамічність форми одягу?

2.Якими засобами забезпечуються читаємість форми одягу?

3.Які фактори обумовлюють динамічну основу в формі костюма?

4.Які закономірності допомагають виявляти композиційний центр?

5.Які елементи форми одягу можуть бути акцентовані?

6.Які фактори обумовлюють розташування композиційного центру?

7.Які вимоги пред'являються до одягу з врахуванням призначення?

8.Які засоби композиції забезпечують образну виразність виробу у відповідності з його призначенням і віковим фактором?

Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 6

Основи композиції в художньому моделюванні

з дисципліни

«Моделювання та художнє оздоблення одягу»

спеціальності: 6.010104 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010