Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Основи композиції в художньому моделюванні"

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 6

Основи композиції в художньому моделюванні

з курсу: «Обладнання та технологія швейного виробництва»

розділ «Моделювання швейних виробів»

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010

Мета: ознайомити з основами композиції в художньому моделюванні; вивчити вплив пластичних тканин, особливостей фігури, малюнка і колірного вирішення на форму: конструктивно -композиційне рішення моделей одягу.

При виконанні лабораторної роботи студенти повинні

уміти:

- використовувати аналіз засобів композиції в означених формах

одягу.

 знати:

- різноманітні орнаменти, оздоблення;

- оздоблювальні матеріали.

Інструменти і обладнання: журнали мод, плакати, схеми і ілюстрації, зошит, ручки, кольорові олівці, лінійка.

Самостійна (домашня) робота: вивчити матеріал з конспектів. Відповісти на контрольні запитання, які розмічені в кінці методичної розробки.

Теоретичні відомості

При художньому оформленні одягу розуміють виготовлення одягу у відповідності визначеним законам красоти. Художнє оформлення тісно пов'язане з мистецтвом композиції.

Композицією в одязі називають гармонійне виготовлення в одному цілому об'ємі одягу, кольору, форми і матеріала.

Компонентами композиції одягу являються: силует, лінії, пропорції, оздоблення, тканини і колір.

Робота складається з трьох етапів.

1. В графічній частині роботи слід представити ескізи підібраних моделей одягу з виділенням тих елементів, при допомозі яких досягається динамічність форми. Стрілками показати направлення зорового руху. Ескізи виконати кольоровими олівцями.

Представити характеристики тих засобів композиції, за рахунок яких в підібраних моделях одягу досягнута певна динамічна основа, визначити ступінь її виразності. Результати аналізу записати втабл.№1.

Табл.№1

Призначення виробу

Силу-

ет

Головні лініі

члену-

вання

Харак-

тер

худож-

ніх

власти-

востей

Засіб

компози-

ції    який

обумовив

динаміч-

ність   або

статич-

ність

Ступінь

динамічності

мін

сер

мах

1

2

4

5

6

7

8   

9

2. В графічній частині роботи слід представити ескізи підібраних моделей з виділенням тих елементів форми одягу, які є композиційним центром. Слід обгрунтувати акцентування деяких елементів форми і їх розташування в залежності від призначення одягу, віку і статі людини, направлення моди та ін. Указати які закономірності виділення композиційного центру використовуються при цьому. Результати записати в табл.№2.

Табл.№2

Призначення

виробу

Вік

Художні властивості тканини

Конструктивний пояс, що виділяється

Акцентуємий елемент одягу

Закономірність виділення композиційного

центру

Факту­ра

Малюнок

 1

2

3

4

5

6

7

8

3. Охарактеризувати асортимент одягу певного виду, дати список вимог, які до нього пред'являються.

В графічній роботі представити ескізи моделей з врахуванням використання їх в проектній документацій на стадії „технічне запропонування". Результати записати в табл.№3.

Табл.3

Стиль

Геометричний вид форми

Ступінь об'ємності форми одягу

Вид членування

Кольорове

рішення

Декоративні деталі

Композиційний центр

1

2

3

4

5

6

7

Композицію одягу можна вирішити двома способами: коли все пристосоване силуету і коли основну увагу приділено внутрішній розробці, тобто вирішується за допомогою ліній в одязі.

В одязі розрізняють декілька основних груп ліній:

Похожие материалы

Информация о работе