Методична розробка лабораторної роботи № 3 "Основи крою та розкладка лекал на тканині", страница 2

3.  По лінії кокеток                                              1-2 см.

4.  По лінії талії                                                    3-4 см.

5.  По рельефам                                                    1 см.

6.  По лінії низу                                                    4-5 см.

7.  По коміру, манжетам                                      0,5-0,7 см.

8.  По локтевому шву рукава                              2-3 см.

9.  По низу рукава                                                2-3 см.

Розмістивши викрійки деталей  на тканині, обмальовуємо їх милом чи крейдою по контурам.

Відмірявши  припуски на шви, робимо другу ліню, по якій розкроюємо тканину. При розкрою виточки не вирізуємо.


Хід роботи

1.  Підготувати лекала моделі в масштабі (за завданням викладача).

2.  Виконати розкладку лекал обраної моделі на папері в масштабі з дотриманням умов, поставлених викладачем.

3.  Підрахувати витрати тканини на пошиття даної моделі.

4.  Підготувати лекала моделі в натуральну величину.

5.  Виконати розкладку лекал на тканині з врахуванням припусків на шви.

6.  Викроїти деталі виробу.

7.  Оформити звіт.

Зміст звіту

1. Мета та найменування роботи.

2. Основні теоретичні відомості.

3. Ескіз обраної моделі. Зразки лекал обраної моделі.

4. Зображення розкладки лекал даної моделі на тканині в масштабі.

5. Розрахунок витрат тканини.

6. Відповідь  на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.  Яке значення має  ворс для розкладання лекал?

2.  Як впливає малюнок на розкладку лекал на тканині?

3.  Яке значення  має настилання тканини для  розкладки лекал?

4.  В якій послідовності  виконується  розкладка лекал?

5.  По яким  конструкційним лініям виконуються припуски на шви?


Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 3

«Основи крою та розкладка лекал на тканині»

з дисципліни

«Моделювання та художнє оздоблення одягу»

спеціальності: 6.010104 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010