Методична розробка лабораторної роботи № 1 "Основи технічного моделювання плечових виробів (виточки, підрізи, кокетки, рельєфи, складки, драпіровки)", страница 3

Драпірувальність тканини краща якщо вона розміщена під кутом 45 до нитки основи. Основні деталі з драпіровкою для стійкості інколи проектують з підкладкою.


Хід роботи

1. Досконало вивчити теоретичні відомості та законспектувати в робочому зошиті.

2. Розробити модель з перенесенням виточки від любого зрізу переду: плечового, горловини, пройми, бокового, середини, переду, талії (важливо ― виточка в усіх випадках повинна бути направлена до центру грудей).

3. Розробити моделі:

а) з повним перенесенням нагрудної виточки в рельєф;

б) з частковим перенесенням нагрудної виточки в рельєф;

в) перенесення нагрудної виточки і виточки від лінії талії в рельєф від середини переду;

г) перенесення від лінії талії в рельєф від пройми.

4. Розробити моделі кокетки з перенесенням нагрудної виточки та кокетки без перенесення нагрудної виточки.

5. Розробити моделі:

а) перенесення виточки в зборки від підрізу;

б) перенесення виточки на лінію підрізу і розведення основи на зборки;

в) перенесення виточок на лінію підрізу і розведення основи на складки від підрізу.

6. Розробити моделі ліфа з використанням драпіровки.

7. Замалювати на форматі А4 моделі за власною розробкою, виконати моделювання розроблених  моделей.

8. Оформити звіт в робочому зошиті.

9. Здати роботу на перевірку.

Звіт

1. Найменування, назва, мета роботи.

2. Основні теоретичні відомості.

3. Ескізи моделей.

4. Моделювання обраних моделей.

5. Відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Дати визначення поняттю “виточка”.

2. Застосування виточок на практиці.

3. Де можна розміщувати виточку.

4. До якого центру ліфа повинна бути направлена виточка.

5. Дати визначення поняттю “рельєф”.

6. Застосування рельєфів на практиці.

7. Основне призначення рельєфів.

8. Дати визначення поняттю “кокетка”.

9. Застосування кокеток на практиці.

10. Дати визначення поняттю “підріз”.

11. Призначення підрізів.

12. Дати визначення поняттю “драпіровка”.

Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 1

«Основи технічного моделювання плечових виробів (виточки, підрізи, кокетки, рельєфи, складки, драпіровки)»

з дисципліни

«Моделювання та художнє оздоблення одягу»

спеціальності: 6.010104 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010