Методична розробка лабораторно-практичної роботи № 2 "Розрахунок і побудова креслення основи плечового виробу з вшивними рукавами", страница 3

Шрн=14;                                                               ОН=Др=60

ОО1=ВДП-1,5=18,5;                                      Шр=1/2Опл+Попл=20

О4  1=1/2 О4О2;                                                О5 2=1/2О5О3

↓1, 3=2,5;                                                                         ↑2, 4=2,5;

ОО6=1/2 ОО1

 О6О7=1,5(соnst);                                         3Л=1/2 3Н1=24

ЛЛ1→=1                                               Н21←=1

Л1Н2   =Н2Н3=14;                                            О3Н3=Л3

Н4=1/2Н2НЗ=7;                                                 Л41Н4

Н2Н52Н4=7;                                                  О2О82О1=10

ЛЛ5=ЛЛ4                                         НЗН6ЗН7=7

О3Н3   О3О9                                  О3О93О1=10

Л69 соед.Н6;                                                 ЛЗЛ6ЗЛ4=9

ЛЗЛ6ЗЛ8

Хід роботи

1. Проаналізуйте і оцініть методику конструювання плечового виробу і вшивного рукава.

2.Визначте переваги і недоліки попереднього розрахунку конструкції. З. Знайдіть конструктивні ліній характерні для жіночої сукні і позначте відповідно.

4. Проаналізуйте розрахункові формули, які застосовувались в розробці.

Порядок оформлення звіту :

1 .Найменування і мета роботи.

2.Законспектувати теоретичні відомості з методичної розробки. 3.Охарактеризувати прийоми знімання мірок і заповнити табл№1

4. Заповнити табл№2

5. Заповнити табл№3

6.Дати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

І .Які величини припусків на вільне облягання і яке їх розподілення є найбільш характерними для сучасних модних конструкцій жіночої сукні?

2.Які варіанти оформлення випуклості в області лопаток передбачені в конструкціях жіночих суконь?

З.Які відміни в побудові креслення основи конструкції пілочки чоловічого та жіночого одягу?

4.В чому перевага і недоліки попереднього розрахунку конструкції? 5.Які конструктивні лінії характерні для жіночого одягу?

 6.Який покрій, форма і конструкція рукава є типовою для легкого жіночого одягу?

7.Які основні вимоги до конструкції вшивного рукава.

8.Які   вихідні   дані   для   розробки   креслення   основи   конструкції вшивного рукава: виміри фігури, додачі, виміри спинки і пілочки? 9.Який існує зв'язок між розмірами пройми    спинки і пілочки з розмірами верхньої частини рукава?

Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторно-практична робота № 2

Розрахунок і побудова креслення основи плечового виробу з вшивними рукавами

з дисципліни

«Конструювання та дизайн швейних виробів»

спеціальності: 6.010103 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010