Методична розробка лабораторно-практичної роботи "Початкова обробка деталей: зрізів, кутиків, виточок, складок, підрізів"

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський державний педагогічний університет

 імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра пофесійної освіти

Лабораторно-практична робота

Початкова обробка деталей: зрізів, кутиків, виточок,

складок, підрізів.

по курсу: Обладнання та технологія швейних виробів (розділ "Основи конструювання і моделювання одягу") для ступенів III   курсу спеціальності "Трудове навчання. Прикладна і технічна творчість"

Розробила ас.Борисоба Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри трудового

навчання та креслення,

протокол №–––від " ––––––––"2003р.

Полтава 2003

Мета: набути знань і вмінь з обробки зрізів, кутиків, виточок, складок і підрізів та ознайомитися з їх видами.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

знати: види та технологічну послідовність обробки зрізів, кутиків, виточок, складок і підрізів;

вміти: обробляти різними способами зрізи, кутики, виточки, складки і підрізи.

Інструменти, обладнання і матеріали: швейна машина, спеціальна машина, прасувальний стіл з праскою, нитки бавовняні, сантиметрова стрічка, трикутник, лінійка, крейда або мило, ножиці, деталі крою, допоміжні лекала, голочниця з швейними голками і кравецькими булавками.

Самостійна (домашня) робота: вивчити теоретичний матеріал з методичної розробки конспектів лекцій, підручника, підготуватися до виконання практичної частини лабораторної роботи.


Теоретичні відомості.

При виготовленні швейного виробу впершу чергу обробляються такі деталі: зрізи, виточки, кутики, складки і підрізи. Розглянемо технологічну послідовність обробки кожної деталі окремо. Зрізи. Залежно від тканини, рекомендованої обробки та наявного обладнання, зрізи зшивних швів можуть бути обметані на спеціальній машині, застрочені на зшивній машині та окантовані.

Обробка зрізів на спеціальній краєобметувальній машині. 1.Розташувти деталь лицьовою стороною угору, обметати зрізи на краєобметувльній машині (мал.1).

Мал 1. Обметаний зріз на краєобметувальній манині.

2.Обметування зрізів, при обробці шва в розпрасування, необхідно виконувати до зшивання деталей (мал. 2).

Мал 2. Обметування зрізів шва в розпрасування

3.Обметування зрізів, при обробці шва в запрасування необхідно виконувати після зшивання деталей (мал. 3).

Мал 3. Обметування зрізів шва в запрасування

Обробка зрізів на зшивній машині.

При зшивному шві в розпрасування перед з'єднуванням деталей, зрізи обробляють швом у підгиб з відкритим зрізом, якщо тканина не сипуча (мал.4).

Мал.4 Обробка зрізів на зшивній машині

Обробка зрізів деталей смужкою тканини окантовувальним швом з відкритим зрізом.

1.Складіть основну деталь зі смужкою тканини лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи (мал. 5 а)

                        

Мал. 5 Обробка зрізу смужкою тканини окантовувальним швом з відкритим зрізом

2. Пришийте смужку до основної деталі на відстані 3-4 мм від зрізів (мал. 5, б).

3. Обігніть зрізи шва смужкою тканини, утворюючи кант завширшки 3-4 мм (мал. 5, в).

4. Настрочіть смужку тканини на відстані 1мм від строчки її пришивання (мал. 5, г).

Виточки. Для надання виробу бажаної форми відповідно до статури на основних деталях роблять виточки. Глибина виточок та їх кількість залежить від фасону моделі. Залежно від розташування на виробі виточки поділяють на верхні та від лінії талії.

Верхні виточки розташовують від плечового шва, горловини, пройм або бічного шва. Ці виточки в жіночих виробах є основними. Виточки від лінії талії необхідні для одержання прилягання виробу в області талії. У виробах з щільним приляганням глибина виточок більше, ніж у виробах напівприталеного силуету. У виробах вільного покрою виточки від лінії талії не передбачаються. По способу обробки виточки можуть бути розрізні та нерозрізні. У легкому одязі виточки нерозрізні.

Обробка виточок розташованих від зрізів.

1.Розмітити виточки з виворотньої сторони по допоміжному лекалу трьома лініями, (мал.6)

Мал. 6 Розмітка виточки розміщеної від зрізу

2.Скласти виточку по середній лінії (мал.7, а)

3.Зшити виточку по конструктивній лінії. Подібно до першої, зшити другу виточку. Пам'ятайте: першу виточку зшивають, починаючи від зрізу до лінії, що обмежує кінець виточки, а другу — від кінця до зрізу деталі, (мал. 7, б)

4.Розпрасувати виточку, розташовуючи позначену середню лінію чітко уздовж шва зшивання і спрасувати слабину тканини в кінці виточки круговими рухами, (мал. 8)

Мал. 7 Зшивання виточки

Мал. 8 Розпрасування виточки

                  

5.Також, виточки запрасовують в один бік, спрямовуючи припуск виточки до середини основної деталі, слабину в кінці виточки спрасовують круговими рухами праски (мал. 9)

Мал. 9 Зпрасування виточки

Обробка виточок усередині деталі

1.Розмітити виточки по допоміжному лекалу з виворітньої сторони вирі (мал.10)

Мал. 10 Розмітка виточки розміщеної усередині деталі

2.Скласти деталь лицьовоюстороною всередину по середній лінії (мал.11, а)

3.Зшити виточку по бічній лінії, починаючи з одного з кінців виточки (мал. 11, б)

                                             

а

Мал 11 Зшивання виточки

4.Запрасувати виточку, спрямувавши її до середини основної деталі і спрасувати слабину тканини в кінцях виточки круговими рухами праски (мал. 12)

Похожие материалы

Информация о работе