Методична розробка лабораторно-практичної роботи "Види основних конструктивних дефектів одягу. Характеристика, причини та методи їх усунення"

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра пофесійної освіти

Лабораторно-практична робота №

Види основних конструктивних дефектів одягу. Характеристика, причини та методи їх усунення

по курсу: Обладнання та технологія швейних виробів (розділ "Основи конструювання і моделювання одягу") для ступенів III курсу спеціальності "Трудове навчання. Прикладна і технічна творчість".

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри трудового

навчання та креслення,

протокол №      від"          " 2003 р.

Полтава 2003

Мета роботи:ознайомити звидами основних конструктивних дефектів, причинами їх виникнення та способами усунення.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

знати: характеристику і причини конструктивних дефектів одягу, методи їх усунення;

вміти: по зовнішньому вигляду виробу визначати вид конструктивного дефекту, усувати його одним з найпростіших способів.

Інструменти, обладнання і матеріали: 7-8 макетів, одягнених у моделі одягу (з попередньо закладеними в них конструктивними дефектами), відповідно лекала конструкцій моделей одягу (М   1:5), булавки, крейда, папір.

Самостійна (домашня) робота: вивчити теоретичний матеріал з методичної розробки, конспекту лекцій, підручників.


Теоретичні відомості

Недоліки посадки, які зовні виявляються у вигляді різнонаправлених складок, зморшок, виникають внаслідок невідповідності розмірів одягу об'ємній формі тіла людини. Складки, як дефект посадки одягу, можуть виникати внаслідок зайвої довжини або ширини деталі виробу.

Складку,яку достатньо вільно можна переміщувати по направленню,перпендикулярномуїї розташуванню, називають вільною.

Складку, яка виникає внаслідок недостатньої довжини або ширини деталі, називається напруженою. Вона фіксована по місцю знаходження, пересування такої складки неможливе.

Усі конструктивні дефекти одягу по зовнішньому вигляду можна об'єднати у 6 груп:

1. Горизонтальні складки, які виникають внаслідок зайвої довжини деталі увертикальному напрямку, звуження деталі у горизонтальному напрямку.

2. Вертикальні складки, які виникають внаслідок зайвої ширини деталі в горизонтальному напрямку,недостатньої довжини ділянки деталі у вертикальному напрямку.

3. Похилі складки (заломи) по всій ширині деталі, які виникають внаслідок одностороннього укорочення (або подовження) опорної ділянки деталі і виникнення різнонаправлених сил тиску на звужені деталі ділянки.

4. Кутові заломи на ділянці деталі. Ця група дефектів пов'язана з неправильним визначенням кута розгортання і зовні проявляються у вигляді виникнення натягу всередині деталі і виникнення слабини по контурам внаслідок недостатнього розхилу виточки або кута спрасування для утворення опуклої форми; утворення слабини всередині деталі внаслідок проектування недостатнього кута відтягування або розхилу виточки для утворення ввігнутої форми.

5. Балансові порушення, які приводять до спіралеподібних переміщень (закручувань) зшитих деталей. Вони утворюються внаслідок порушення балансу виробу (неправильного визначення довжини деталей, які з'єднуються, або перекосів при з'єднуванні) або нерівномірного положення з'єднаної деталі (наприклад, рукава, з'єднаного з проймою).

6. Інші дефекти, в основному помітні на рукавах.

Дефекти 1-ої групи можуть зустрічатися на різних деталях швейних виробів.

При розгляданні конкретних дефектів необхідно установити, чи є складка вільна або напружена. В залежності від цього визначаються способи усунення дефекту.

Похожие материалы

Информация о работе