Методична розробка лабораторна робота № 11 "Побудова креслень конструкції поясних виробів", страница 5

побудови основних деталей спідниць, що застосовуються

в промисловості

Зміст роботи:

1. Визначення початкових даних для побудови креслень поясних виробів.

2.  Розрахунок і побудова базової основи спідниці.

3.  Аналіз розмірів і форми деталей жіночої спідниці.

Побудова креслення основи конструкції спідниці жіночої прямої здійснюється по ЕМКО СЕВ на підставі:

•  ескізу моделі виробу, що визначає кількість талієвих виточок на передньому і задньому полотнищах і характер їх орієнтації по верхньому краю виробу;

•  описи зовнішнього вигляду моделі;

•  розмірною характеристикою типової жіночої фігури /164-96-104/;

•  даних про вид основного матеріалу – напівшерстяна шерстяно-лавсанова тканина.

Початкові дані для побудови основи конструкції виробу у вигляді необхідних розмірних ознак вказаного типу фігури і основних додач і припусків приведені в таблиці 10.4 і 10.5 відповідно.

Розрахунки основних конструктивних відрізків для побудови креслення основи прямої двохшовної спідниці з напівшерстяної тканини по ЕМКО СЕВ представлені в таблиці 10.6

Структурна схема креслення виробу зображена на малюнку 18.

Таблиця 10.4 - Розмірні ознаки типової фігури 164-96-104 для проектування жіночої прямої спідниці.

Номер розмірної

ознаки по ОСТ

Найменування розмірної ознаки

Умовне

позначення

розмірної ознаки

по СТ СЕВ

Величина

розмірної

ознаки,

см

7.

Висота лінії талії

Т7

103,2

9.

Висота колінної точки

Т9

45,4

12.

Висота під сідничної

складки

Т12

73,6

18.

Обхват талії

Т18

76,0

19.

Обхват стегон з урахуванням виступу живота

Т19

104,0

25.

Відстань від лінії талії до підлоги збоку

Т25

106,1

26.

Відстань від лінії талії до підлоги спереду

Т26

104,2

46.

Відстань між сосковими точками

Т46

20,4

Таблиця 10.5 Основні конструктивні припуски для проектування спідниці

жіночої прямої по ЕМКО СЕВ.

Вигляд і найменування припуску

Умовне позначення припуску

Величина

припуску,

см

Припуск конструктивний до ширини виробу по лінії талії

ПК18

0,94

Припуск конструктивний до ширини виробу по лінії стегон

ПК19

1,62

Висновок: в ході лабораторної роботи я вивчила різновиди поясних виробів і

засвоїти методи побудови основних деталей спідниць, що застосовуються в промисловості.

Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.