Методика розрахунку та побудови базових креслень комплекту для новонародженого

Страницы работы

Содержание работы

Тема: Методика розрахунку та побудови базових креслень

комплекту для новонародженого

Зміст

1.  Конструювання розпашонки.

2.  Конструювання чепчика.

3.  Конструювання повзунків.

4.  Конструювання нагрудника.

Література

Базова

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А.Ф.Бланк , З.М.  Фомина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда / И.М.  Братчик – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття / М.В.Головина, В.М. Михайлець – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Жак Лин Техника кроя / Жак Лин: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

5.  Конструирование одежды. Э.К. Амирова и др. – М.: Мастерство, 2002. – 199 с.

Додаткова

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды / Е.Я. Костина – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.


1.  Конструювання розпашонки для новонародженого.

Для побудови креслення викрійки розпашонки слід користуватися типовими мірними ознаками дитини певного віку, наведеними у таблиці 1.

Таблиця 1

Типові мірні ознаки для пошиття розпашонок

Вік дитини

Довжина розпашонки

Ширина розпашонки

Довжина рукава

Ширина рукава

До 2 місяців

24

28

6

9

Від 2 до 6 місяців

26

32

8

12

Від 6 до 12 місяців

30

34

10

14

Послідовність побудови креслення розпашонки

Мірки:

Дрп = 26 см

Шрп = 32 см

Др = 8 см

Шр = 12 см

Викреслити прямий кут з вершиною в точці Р. Відкласти вниз довжину  розпашонки.

РН = Дрп = 26 см

Вправо від точки Р відкласти половину  ширини розпашонки.

РП = Шрп / 2 = 32 : 2 = 16 см

З точки П провести вертикаль, а з точки Н горизонталь на перетині поставити точку Н1.

Від точки П вправо відкласти Довжину рукава.

ПП1 = Др = 8 см

З точки П1 провести верстикаль та відкласти вниз ширину рукава.

П1О = Шр = 12 см

З точки О провести горизонталь вліво до перетину з лінією ПН1 і поставити точку О1.

ОО2 = 1,5 см

По бісектрисі кута О2О1Н1 відкласти 2,5 см.

О1О3 = 2,5 см

НН1 = 2,5 см

З’єднати точки Н2 і О1. урівняти лінії.

О1Н3 = О1Н1

Плавними лініями з’єднати точки О1 і Н3, точки  Н3, О3 і О2 , точки О2 і П1

РР1 = 4 см

РР2  = 2 см

РР3  = 5 см

З’єднати вігнутими лініями точки Р1 і Р2 , точки Р1 і Р.

Рис. 1. Креслення розпашонки

Крій та пошиття розпашонки

Розпашонки рекомендується шити з тонких, м’яких тканин. При розкрої тканини складають вдвоє по ширині. При виготовленні розпашонки для дитини до 6 місяців до згину прикладають викрійку переду, а на спинці додають 5 см для запаху. Для старших застібку роблять спереду, відповідно до згину прикладають викрійку спинки, а до середнього зрізу додають припуск на застібку або запах. Викроюють розпашонку без припусків на шви.

Бокові зрізи зшивають з’єднувальним швом на ребро та обметують зрізи на лицьову сторону на оверлоці чи вручну. Шви повинні бути м’які.

Нижній зріз розпашонки та рукавів підшивають на лицьову сторону швом у підгин з обметаним зрізом або просто обметують. Горловину обробляють бейкою по косій.

2. Конструювання чепчика

Мірки:

Довжина чепчика – Дч = 16 см

Ширина чепчика – Шч = 12 см

Креслення чепчика складається з основи та денця.

Для побудови основи чепчика викреслити прямий кут з вершиною в точці Ч. Відкласти вниз довжину чепчика, а вправо ширину.

ЧЧ1  = Дч = 16 см

ЧЧ2 = Шч = 12 см

З точки Ч1 провести вправо горизонталь.

Ч1Ч3 = Шч – 1 см = 12 – 1 = 11 см

З’єднати точки Чі Ч3

Ч4Ч = 1 см

Для побудови денця чепчика викреслити прямий кут з вершиною в точці Д. Відкласти вниз довжину денця.

ДД1 = 12 см

ДД2 = Д1Д3 = 5 см

ДД4 = ДД2  / 2 = 5 / 2 = 2,5 см

Д5Д2  = 3 см

По бісектрисі кута Д4Д2Д5 відкласти 1,5 см

Д2Д= 1,5 см

З’єднати ввігнутою лінією точки ДД6   Д

Рис. 2. Креслення чепчика:

а) основа чепчика,   б) денце чепчика

3. Конструювання повзунків.

4. Конструювання нагрудника.

Мірки:

Довжина нагрудника – Дв = 40 см

Півобхват грудей – Сг = 28

Додача на вільне облягання Дг = 2 см

Накреслити прямий кут з вершиною в точці Р. Відкласти вниз довжину виробу.

РН = Дв = 40 см

Глибина пройми:

РГ = (Сг + Дг) / 2 + 5 см = (28 + 2) / + 5 = 20

З точок Р, Г та Н провести горизонтальні лінії.

Ширина нагрудника:

ГГ1 = Сг + Дг + 2 см = 28 + 2 + 2 = 32

Через точку Г1 провести вертикальну лінію, на перетині з іншими горизонталями поставити відповідно точки П і Н1.

Ширина горловини:

РР1 = 8 см

Глибина горловини:

РР2 = 8 см

З’єднати точки Р1 і Р2.

ОР1 = Р1Р2 / 2

З точки О поставити перпендикуляр до відрізка Р1Р2 .

ОО1 = 2 см

З’єднати точки Р1 , О1  і Р2 ввігнутою лінією.

Ширина плеча

Р1 П1 = 4 см

З точки П1  опустити перпендикуляр до перетину з лінією грудей, оставити точку Г2.

Нахил плеча

П1 П2  = 1 см

З’єднати Р1 і П2

Оформляємо пройму

По бісектрисі кута П2 Г2 Г1 відкласти 2,5 см

Г2 О2  = 2,5 см

О3 Г1 = Г2 Г1 / 2

З точки О3   опустити перпендикуляр

О3 О= 2 см

О5 Г1 = О6 Г1  = 1,5 см

П П3 = 7 см

Ширина бретелі

П4 П3 = 4 см

П5 П3 = П4П3 / 2

З точки П5 провести перпендикуляр

П5 П6 = 2см

З’єднати плавною кривою точки П3, О65, О4, О2, П2.

Н Н2 = 2 см

Н2 Н3 = 5 см

З’єднати точки Н3 Р2

Н Н4 = Н Н1 / 2

З’єднати плавною кривою точки Н3, Н2, Н4, П4.

Рис. 4 Креслення нагрудника

Похожие материалы

Информация о работе