Коротка історія розвитку вітчизняних та іноземних швейних машин. Класифікація швейних машин. Деталі для з’єднання та передачі руху, страница 3

Установчий гвинт призначений для кріплення двох деталей у суворо визначеному місці. Кріплення може здійснюватися гвинтом з конічним кінцем або з плоским, який впирається в лиску деталі. Послабивши можливе пересунення. За допомогою установочного гвинта кріпляться шестерні на валу, голка в голотримачі.

Деталі для передачі обертового руху.

У різних механізмах і машинах широко використовується обертальний рух, який передається з ведучого вала на ведений вал за допомогою з'єднань, які називаються механічними передачами (мал. 28). Розрізняють передачі тертям (пасові, фрекційні), передачі зачепленням (зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, гвинтові) та ін. Важливою характеристикою будь-якої механічної передачі є передаточне відношення (число) и, що визначається формулою:

n1частота обертання (кількість обертів за секунду) ведучого вала, а п2частота обертання веденого вала. За допомогою пасової передачі (див. мал. 28) можна передавати обертальний рух на значну відстань. Вона складається з (ведучого вала 1, ведучого шківа 2, приводного паса З, веденого шківа 4, веденого вала 5. Для пасових передач передаточне число дорівнює відношенню діаметра веденого вала Бг до діаметра ведучого Бі:

Пасові передачі застосовують у тому разі, коли треба знизити рівень шуму й добитись плавної роботи механізму.

Для передачі руху між паралельними валами застосовують зубчасту передачу (див. мал. 28), в якій зусилля від ведучого вала до веденого передається через зубчасті колеса (шестерні). За формою зубців розрізняють прямозубі, косозубі, конічні та інші колеса. Передаточне число зубчастої передачі визна­чається за формулою:

U = Z2 / Z1

де Z1 кількість зубців ведучого колеса, Z2— кількість зубців веденого колеса.

Для підтримки валів, що обертаються у швейній машині застосовують підшипники ковзання (втулки, вони бувають бронзові, чугунці, стальні) та підшипники кочення (шарикопідшипники). Для передачі обертання між паралельними  валами, що знаходяться на великій відстані один від одного застосовують коло пасову або клинопасову передачу. Для передачі кутового моменту між валами застосовують  різні зубчасті передачі:

-  циліндричні зубчаті з зовнішнім і внутрішнім щепленням;

-  циліндричні косо зубі;

-  конічні прямозубі та косозубі;

-  черв’ячні передачі.

Деталі для перетворення руху.

Перетворення руху з одного виду в інший (наприклад, обертальний рух у поступальний і навпаки) виконують механізми перетворення руху — рейковий, гвинтовий, кривошипно-шатунний (мал. 29).

Рейковий механізм перетворює обертальний рух колеса на поступальний рух рейки і навпаки.

Гвинтовий механізм змінює обертальний рух гвинта у поступальний рух гайки і навпаки.

Кривошипно-шатунний механізм перетворює зворотно­поступальний рух в обертальний і навпаки.

Він складається з кривошипа, який кріпиться на кінці вала і здійснює разом з ним обертовий рух, пальця кривошипа, ступиці (місце кріплення кривошипа на валу). На палець кривошипа надівається шатун (стрижень з двома головками). Нижня головка надівається на палець повзуна, який пересувається в напрямляючи у зворотньопоступовому напрямку. Розмір хода повзуна від верхньої крайньої точки до нижньої дорівнює двом радіусам кривошипного кола, якщо лінія руху повзуна перпендикулярна осі головного валу.

Кривошипне коло – це коло, яке описує палець кривошипа.

Ексцентрикова передача призначена для перетворення рухів обертового в коливальний. Механізм складається з ексцентрика (деталь циліндричної форми), центр якого зміщений відносно центра вала, шатуна і коромисла (деталь, яка служить для коливальних рухів до веденого вала).

Величина зміщення центра ексцентрика і вала називається ексцентриситетом і позначається е. Під впливом ексцентрика шатун сповіщає коливальні рухи коромислу і його валу.

Шарнірні гвинти з циліндричними та конусними шарнірами з’єднані з деталями дозволяють здійснювати рухи в одній площині, а з шаровим – у просторі( у різни напрямках).

До шарнірного гвинта відносяться центровий гвинт, який має відшліфований кінець і застосовується у парі з іншим гвинтом для підтримки валів.

Для ознайомлення з будовою будь-якої машини або механізму користуються різноманітними їх графічними зображеннями. Малюнок, на якому за допомогою умовних позначень показано складові частини і зв'язок між ними, називають схемами, а взаємодію механізмів і деталей машин, які беруть участь у передаванні руху, зображують на кінематичних схемах (кінематика — рух). Умовні позначення деяких деталей і механічних передач подано в таблиці 6.Таблиця 6