Загальна характеристика машин ланцюгового стібка. Властивості та принцип утворення різних видів ланцюгових строчок, страница 6

4. Заправлення ниток.

Верхня нитка заправляється так само, як в машині 2222 класу, без заправлення в ниткоподавач.

Для заправлення нижньої нитки бобіна встановлюється на стержень 7 (рис. 3.14) підставки 8, обводиться між шайбами 1 регулятора натягу, зліва вгору проводиться в нитконапрямний отвір 6. Поворотом махового колеса важіль 2 нижньої голки опускають вниз, нитку знизу вгору проводять у вушко дротяного нитконапрямляча 5, далі в нитконапрямний отвір 3 і зліва направо вводять у вушко голки 4.

Після заправлення ниток матеріали укладають на голкову пластину в той момент, коли верхня голка піднята, а нижня опущена нижче рівня голкової пластини.

Механізм верхнього петельника. Справа від кривошипа на головному валу 10 (рис. 3.15) двома упорними гвинтами 12 кріпиться пазовий кулачок 11, в який вставляється ролик 13 важеля 9.    Важіль    9     надівається     на шарнірний палець 8, що закріплений упорним гвинтом 14 в рукаві машини. В нижнє плече важеля 9 вставляється вилка 16, яка закріплюється упорним гвинтом 15. В паз вилки 16 вставлений ролик 17, що утримується на осі коромисла 18. Це коромисло виготовлено заодно з віссю 3, що вставлена в отвір утримувача 6, закріпленого стягуючим гвинтом 5 на стержні лапки 4. На лівому кінці вісі 3 стягуючим гвинтом 7 кріпиться утримувач 2, в нього вставляється верхній петельник 1, що закріплений упор ним гвинтом 19.

Якщо під дією кулачка 11 ролик 13 буде переміщатися до працюючого, то важіль 9 на пальці 8 повернеться за годинниковою стрілкою. Вилка 16 поверне коромисло 18, вісь 3 та утримувач 2 за годинниковою стрілкою, і петельник 1 переміститься від працюючого до голки.

Вчасність   підходу петельника 1 до голки регулюється поворотом головного валу після ослаблення гвинтів 12 кулачка 11. При виконанні цього регулювання необхідно досягти такого положення, коли при опусканні голки із крайнього верхнього положення на 2 мм носик петельника повинен бути нижче вушка голки на 2 мм.

Механізм нижньої голки. На валу 17 (рис. 3.16) двома упорними гвинтами закріплюється шестерня 16, з нею в зачеплення входить шестерня 14 = 1:1), закріплена двома упорними гвинтами на валу 13. Вал 13 обертається у втулці, закріпленій в приливі платформи машини упорним гвинтом. На лівому кінці вала 13 напресований кривошип 1, на його палець надітий повзун 2, що вставлений в направляючу важеля 7. Важіль 7, надітий разом з важелем 6 механізму переміщення матеріалів на гвинтову шпильку 4, яка закріплена контргайкою 5 в рамці 3. До важеля 6 двома притискними гвинтами 9 прикріплюється рейка 11. В отвір важеля 7 вставляється нижня голка 27, закріплена упорним гвинтом 28. Голка вставляється коротким жолобком вправо.

Для передачі голці 27 зворотно-поступальних рухів в машині застосовано кривошипно-кулісний механізм. При обертанні шестерні 14 за годинниковою стрілкою вал 13 і кривошип 1 будуть повертатись так само, а голка 27 буде мати періодичні коливальні рухи у вертикальній площині, пересуваючись між зубцями рейки 11, яка разом з голкою 27 буде пересуватися по горизонталі.

Механізм нижнього петельника (рис.3.16). Нижній петельник 8 здійснює коливальні рухи впоперек платформи машини.

На валу 17 двома упорними гвинтами кріпиться кулачок 15, до нього під дією пружини 18 притискається коромисло 20. Пружина 18 знизу надіта на гачок 19, що загвинчений в коромисло 20, а зверху – на гачок, що закріплений в платформі машини. Коромисло 20 стягуючим гвинтом 21 кріпиться на валу 26, який здійснює коливальні рухи у втулці 22. Втулка закріплена упорним гвинтом 23 в приливі платформи машини. На лівому кінці вала 26 стягуючим гвинтом 25 кріпиться утримувач 24, зверху в його отвір вставляється нижній петельник 8, закріплений упорним гвинтом 10.