Виробниче навчання: Робоча навчальна програма, страница 8

3.  Мельник П.В. та ін. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних пройцесів виготовлення швейних виробів: Навч. Посібник. – К., Ірпинь:ВТФ «Перун», 1997. – 240 с.

4.  Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. – Учеб для вузов. – 2-е изд . испр. И доп. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 336 с.: ил.

5.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Лепромбытиздат, 1991. – 416 с.: ил.

6.  Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Збірник нормативних документів на контроль якості швейних виробів. – К.: КДУТД, 2001. – 150 с.

7.  Тархан Л.З., Мыхлюк М.И. Организация производственного обучения в ПТУЗе. Учебно-методическое пособие. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2003. – 208 с.

8.  Тенологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162-93. – К.: Держстандарт України, 1994. – 23 с.

Додаткова:

9.  Братчик И.М. Легкая женская одежда, 3-е изд., стереотип. – Х.: Прапор, 1993. – 288 с.: схем.

10. Головіна М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – К.: Техніка, 1998. – 304 с.

11.  Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одежды: Учебник для сред. ПТУ. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 304 с.

12. Борецька Є.Я. Виготовлення чоловічого верхнього одягу: Картки-завдання. Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 231 с.: іл

13. Міщенко Т.І. Базюн Г.П. Технологія ремонту швейних виробів. – К.: Техніка, 1991. – 167 с.

 

Підсумковий контроль (25 балів)

орієнтовні питання

1.Якою є послідовність обробки низу рукавів відлітною складою?

2.Якою є послідовність обробки коміра, що складається з двох частин?

3.Якою є послідовність обробки горловини обкантувальним швом косою бейкою у виробах без коміра?

4.У якій послідовності з’єднують відкладний комір з горловиною обшивкою?

5.У якій послідовності з’єднують рукав з закритою проймою?

6.Якою є послідовність обробки горловини обшивкою з кантом із оздоблювальної тканини у виробах без коміра?

7.Якою є послідовність обробки одинарного коміра?

8.Якою є послідовність обробки горловини обшивкою у виробах без коміра?

9.Якою є послідовність обробки застібки на лінії талії виробу?

10.Якою є послідовність обробки бічних і плечових швів?

11.Якими способами можна з’єднати одинарний комір з горловиною?

12.У якій послідовності з’єднують комір з пришивною стійкою з горловиною?

13.Якою є послідовність обробки коміра-стійки?

14.У якій послідовності з’єднують комір - стійку з горловиною?

15.Якою є послідовність обробки коміра з пришивною стійкою?

16.У якій послідовності з’єднують комір з пришивною стійкою з горловиною?

17.Якою є послідовність обробки горловини обшивкою у виробах без коміра?

18.кою є послідовність обробки низу рукавів еластичною тасьмою?
19.Якою є послідовність обробки низу рукавів пришивними манжетами?
20.Якою є послідовність обробки низу рукавів відкладними манжетами?
21.Якою є послідовність обробка застібки, розташованої в шві рукава та низу рукава пришивним манжетом?
22.У якій послідовності з’єднують рукав з відкритою проймою?

23.Якою є послідовність з’єднування пілочки та спинки зі спідницею виробу?

24.Якою є послідовність обробки накладної кишені з верхнім зрізом у підгин на лицьовий чи виворітний бік?

25.Якою є послідовність обробки бортів настроченими планками?

26.Якою є послідовність обробки  накладної кишені з кантом, оборкою чи мереживом?

27.Якою є послідовність обробки бортів підбортами, суцільнокроєними з пілочками?

28.Якою є послідовність обробки накладної кишені з підкладкою?

29.Якою є послідовність обробки бортів настроченими планками?

30.Якою є послідовність обробки прорізної кишені в рамку?

31.Якою є послідовність обробки застібки вшивними планками?

32.Якою є послідовність обробки бортів відрізними підбортами?

33.Якою є послідовність обробки бортів цільнокроєними планками?

34.Якою є послідовність обробки застібки однією обшивкою?

35.Якою є послідовність обробки прорізної кишені з листочкою з вшитими кінцями?

36.Якою є послідовність обробки кишені в шві або в рельєфі?