Вивчення методів технологічної обробки накладної кишені: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу «Виробниче навчання»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Мета лабораторної роботи з курсу «Виробниче навчання» - вивчення методів технологічної обробки накладної кишені.

У результаті виконання робіт студенти повинні

знати:

-   методи обробки кишень;

-  обладнання, використане в технологічному процесі обробки в умовах навчальної лабораторії та на швейних підприємствах;

-  фактори, що впливають на вибір методу обробки ;

-  напрямки вдосконалення методів обробки одягу, заміну ручних операцій машинними, спеціальними або виключення їх з технологічного процесу в умовах виробництва;

уміти:

-  виявляти й усувати технологічні дефекти, попереджати причини їхнього виникнення;

одержати навички:

-  виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт при обробці кишень;

-  складання технологічної послідовності обробки й зборки кишень;

-  застосування спеціальної термінології;

- графічного зображення .

Виконання лабораторної роботи студенти починають із вивчення методичних вказівок, кожна робота закінчується самостійним складанням лабораторної роботи, що повинна бути оформлена на аркушах формату А4. У лабораторній роботі необхідно відобразити:

•  найменування теми;

•  мета роботи;

•  завдання до виконання роботи;

•  графічне зображення деталей крою із вказівкою напрямку нитки основи;

•  специфікацію деталей крою у формі таблиці 1;

•  технологічну послідовність обробки й зборки вузла у формі таблиці 2 (інструкційна картка);

•  графічне зображення кишені в розрізі.

•  висновки, де повинні бути зазначені особливості обробки кишень.

Таблиця 1 – Специфікація деталей крою (далі вказати найменування вузлів)

Вид матеріалу, номер і найменування деталі

Кількість

лекал

деталей

1

2

3

4

Таблиця 2 – Інструкційна картка виготовлення (далі вказати найменування вузла)

Зміст технологічних операцій

Спеціаль-ність

Графічне зображення та технічні умови виконання операції

Вимоги до виконання операцій

Обладна-ння, істру-менти, прилади

1

2

3

4

5

6

Технологічна послідовність складається з виділенням етапів обробки вузла.

Лабораторна робота №1

Тема:Обробка накладної кишені з підкладкою.

Мета роботи: Ознайомитись з технологією виконання накладної кишені . Виконати зразок кишені з запрасованими обшивками.

Завдання на самостійне опрацювання: Вивчити теоретичні відомості з конспекту лекцій, даної методичної розробки та рекомендованих літературних джерел, а також відповісти на контрольні питання, які розміщені в кінці лабораторної роботи.

Обладнання, інструменти та матеріали:

Інструменти: голочниця зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, сантиметрова стрічка, ножиці, крейда кравецька, лінійка.

Матеріали: тканина бавовняна, нитки бавовняні №40, підкладка.

Обладнання: швейна машина, праска, прасувальний стіл.

Порядок оформлення лабораторної роботи:

·  найменування теми;

·  мета роботи;

·  завдання до виконання роботи;

·  графічне зображення деталей крою із вказівкою напрямку нитки основи;

·  специфікацію деталей крою у формі таблиці 1;

·  технологічну послідовність обробки й зборки вузла у формі таблиці 2 (інструкційна картка);

·  скласти схему обробки та зборки накладної кишені

·  графічне зображення кишені (послідовність операцій);

·  висновки, де повинні бути зазначені особливості обробки кишень;

Теоретичні відомості

       По вигляду накладні кишені бувають прості та складні, можуть складатися з однієї, двох або кількох деталей. Накладні кишені виготовляють гладкими , з клапанами, рельєфними швами, з складками, з петлями і без них, прямокутні і фігурні, на малюнку 1 показані найбільш розповсюдженні види накладних кишень: а- проста накладна кишеня ; б- прорізна кишеня з клапаном; в- кишеня з листочкою; г- пррізна кишеня з фігурною рамкою; д- з потайною складкою і клапаном; е- кишеня з фігурним верхнім краєм і рельєфним швом; з петлею і гудзиком на передній половині; ж- кишеня з клапаном; з- кишеня з розрізом, оформленим обшивкою.

Малюнок 1

Викроюються накладні кишені так, щоб малюнок точно співпадав з малюнком на пілочках. При цьому дається припуск підвертання кишені. Обробку накладних кишень починають з розмітки їх положення на пілочках і підгонки малюнка деталей кишені до малюнку пілочки. З лицьової сторони ісцяхют місця розташування накладних кишень чоторьма лініями, які ісцяхють всі сторони кишені. Потім на пілочку накладають деталь кишені суміщуючи малюнок тканини і відмічають лінії крейдою. Від наміченої лінії відкладають з усіх блків на величену припуска  на обробку, і залишок зрізають. З вивороту пілочок в ісцях розміщення кінців кишень накладають відрізки тканини.

Похожие материалы

Информация о работе