Будова та принцип роботи ґудзикових напівавтоматів ланцюжкового стібка

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра ____Основ виробництва та дизайну________

Конспект лекцій

з дисципліни:   ПП.14  Технологічне обладнання галузі

на тему: Будова та принцип роботи ґудзикових напівавтоматів ланцюжкового стібка

для студентів___І___курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої

                                Промисловості)                                .                               

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки)

Розроблені: ____доктор пед. наук, професор, Кулик Є.В.__

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Лекція 2.2

Будова та принцип роботи ґудзикових напівавтоматів ланцюжкового стібка

Зміст

1.  Швейні машини-напівавтомати.

2.  Регулювання механізму петельника.

3.  Регулювання    механізму    відводчика    петель.

Література

а) основна:

1.   Антонов Г.К. Обустройство и ремонт бытовых швейных и вязальных машин: учебник. / Антонов Г.К. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 267 с.

2.   Кучер З.С. Обладнання швейного виробництва: навч. посібник. / Кучер З.С. – Кривий Ріг.: Видавництво «ЯВВА», 2005.– 508 с. іл.

3.   Рябчиков М.Л. Розрахунок та конструювання машин легкої промисловості: підручник. / Рябчиков М.Л., Дейнека І.Г. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2010. – 264 с.

б) додаткова:

4.   Ермаков А.С. Оборудование швйеных  предприятий / Ермаков А.С.  – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 432 с.

5.   Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: учебное пособие. / Исаев В.В.  – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 232 с.

6.   Маракушев Е.А. Машины швейного производства. / Маракушев Е.А., Ресанов С.И., Эппель С.С. – К.: Техника, 2001. – 324 с.

7.   Рейбах Л.Б. Оборудование швейного производства. / Рейбах Л.Б. – М.: машиностроение, 2004, – 288 с.

8.   Франц В.Я. Оборудование швейного производства / Франц В.Я. – Издательсктй центр «Академия», 2002. – 448 с.

9.   Франц В.Я. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт швейного оборудования / Франц В.Я. – М.: Аcademia, 2005. – 320 с.

10. Франц В.Я. Швейные машины / Франц В.Я. – М.: Академия, 2004. –160 с.

в) Інтернет-ресурси:

1.   http://refs.co.ua/71663-Raschet_privoda_shveiynoiy_igly.html (Розрахунок приводу швейної голки)

2.   http://www.sewing.kiev.ua/?gclid=CJWHyrGI-7ICFch2cAodcAYA6w

3.   http://navigator.kh.ua/

4.   http://www.sewing.-grand.ru/articles/material18/–49k

5.   nstitute.com.ua/searchdirect.php?ID=2584680

6.   ncpn.net.ua/klasifkacya-shveynih-mashin.html

7.   ncpn.net.ua/shveyne-obladnannya1.html

1. Швейні машини-напівавтомати.

Швейні машини-напівавтомати для прикріплення фурнітури виконують трудомісткі технологічні операції від початку до кінця, але підготовчі та операції переміщення на них виконуються вручну.

Працюючий при виконанні операції на машинах-напівавтоматах сидить перед фронтальною площиною машини. Управління машиною може здійснюватися двома педалями - ліва для підйому лапок або ґудзикотримача, права - для включення машини. На деяких машинах одна педаль об'єднує ці дві операції. Всі ґудзикові напівавтомати за характером переміщення робочих органів можна підрозділити на дві групи:

1)  голка здійснює тільки вертикальні переміщення, а матеріал переміщується вздовж та впоперек платформи;

2)  голка наряду з вертикальними переміщеннями відхиляється впоперек платформи, матеріал переміщується тільки вздовж платформи.

Напівавтомат 1095 класу призначений для пришивання плоских ґудзиків з двома та чотирма отворами до білизняних виробів та верхнього одягу однонитковим стібком з ланцюжковим переплетенням. Ґудзики можна пришивати до виробів щільно, з ніжкою або з нижнім ґудзиком та потайним стібком. Ґудзик прикріпляється за 20 проколів голки.

Механізм голки, переміщення матеріалу, гудзикотримач, автоматичного вимкнення за своєю будовою подібні до відповідних механізмів напівавтомату 827 класу. Замість ниткопритягувача застосовано ниткоподавач, який працює від голковода. Петельник, який нерівномірно обертається, має відводчика петель. Обрізувач нитки забезпечений розширювачем. Заправлення ниток, (рис. 3.57). З бобіни чи котушки нитку проводять в два отвори трубчастого нитконапрямляча 18 проти годинникової стрілки між шайбами основного регулятора натягу 17, за годинниковою стрілкою між шайбами додаткового регулятора натягу 16, справа наліво вводять в дротяний нитконапрямляч 15. Потім проводять поверх нитковідтягуючої скоби 13, в петлю дротяного нитконапрямляча 14, знову поверх лівої гілки нитковідтягуючої скоби 13, між направляючими стержнями 19.

Похожие материалы

Информация о работе