Тестові питання та завдання на 4 бали з дисципліни "Криптологія", страница 2

 1. Розшифрувати повідомлення С="РТВАРЖЕРИЕФРООТА", зашифроване за допомогою магічного квадрата , якщо ключем є таблиця. Зашифроване повідомлення заноситься по рядкам.

Р=1,Т=2,В=3,А=4,Р=5,Ж=6,Е=7Р=8,И=9,Е=10,Ф=11,Р=12,О=13,О=14,Т=15,А=16

16-А

3-В

2-Т

13-О

5-Р

10-Е

11-Ф

8-Р

9-И

6-Ж

7-Е

12-Р

4-А

15-Т

14-О

1-Р

М=АВТОРЕФРИЖЕРАТОР

 1. Розшифрувати повідомлення M="ЕРЛНРЕЮНТОУАМГВЯ" за допомогою одиночної

перестановки по ключу, якщо розмір таблиці дорівнює  4x4, а ключ Key="ІДЕЯ". При зашифруванні таблиця заповнювалась по рядкам.

Д

1

Е

2

І

3

Я

4

Е

Р

Т

М

 Р

Е

О

Г

Л

Ю

У

В

Н

Н

А

Я

І

3

Д

1

Е

2

Я

4

Т

Е

Р

М

О

Р

Е

Г

У

Л

Ю

В

А

Н

Н

Я


М="ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ"

 1. Знайти секретний ключ  в алгоритмі RSA, якщо , .

==,

=7

 1. Знайти всі відкриті ключі  в криптосистемі RSA, які лежать у проміжку від 10 до 25, якщо  . Ввести числа в порядку зростання через кому без пропуску.

11, 13, 17, 19, 23

 1. Розшифрувати повідомлення M=" МИЕИКИЕИЧЦД " за допомогою таблиці Трисемуса, якщо розмір таблиці дорівнює  4x8. Алфавіт - російський без букви Ё. Ключ Key="ПАЛЬТО".Таблиця заповнюється по горизонталі.

П

А

Л

Ь

Т

О

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

М

Н

Р

С

У

Ф

Ч

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Э

Ю

Я

М= «ГОЛОВОЛОМКА»

 1. В якому порядку використовуються підключі при розшифруванні в алгоритмі ГОСТ 28147-89:

Перші 8 раундів – в зворотному (К8…К1), інші 8 раундів – в прямому(К1…К8)

 1. Розшифрувати за допомогою шифру Віжинера зашифроване повідомлення C="БТДФУСЛЗВЖД", ключ Key="СТУПІНЬ". Алфавіт -український без букви Ґ

А=0, Б=1, В=2, …, Я=31 (m= 32 символа – мощность алфавита  )

Б=1

Т=21

Д=4

Ф=23

У=22

С=20

Л=14

З=8

В=2

Ж=7

Д=4

С=20

Т=21

У=22

П=18

І=10

Н=16

Ь=29

С=20

Т=21

У=22

П=18

Мi =(Сii+ m)mod(m)

М1=(1-20+32) mod(32)=13 mod(32)=13 =К

М2=(21-21+32) mod(32)= 0 mod(32)=0=А

………………………………………………

М11=(4-18+32) mod(32)= 18 mod(32)=18=П

М= «КАЛЕЙДОСКОП»

 1. Яка функція використовується для розрахунку цілочисленних констант у геш-функції MD5?

232sin(i)

 1. Розшифрувати криптограмму С={15}, яка зашифрована за допомогою криптосистеми RSA,якщо KА=3, KВ=7, N=33:

M=mod(N)= 157mod(33)=170859357mod(33)=51777556*33+27mod(33)=27mod(33)

27

 1. Що стверджує правило Кірхгофа?

Таємність шифру залежить не від таємності алгоритму шифрування, а від таємності секретного ключа.

 1. Для чого використовується геш функція?

Для виявлення модифікації даних

 1. Для якого терміну дано наступне визначення.   

… - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки,отриманий у результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа відправника.

Електронно-цифровий підпис (ЕЦП)

 1. Скільки раундів шифрування використовується в криптоалгоритмі ГОСТ 28147-89.

32 раунди

 1. Функція Ейлера для числа 33 дорівнює.

33=3*11=(3-1)*(11-1)=20