Тестові запитання № 1-20 з дисципліни "Інтелектуальні системи" (Штучний інтелект. Знання найвищого рівня), страница 2

10.  Дано нечітке правило "ЯКЩО x=, ТО у=" з нечіткими множинами:

={(0, 1), (0.1, 2), (0.5, 3), (0.8, 4), (1, 5)} та

={(1, 5), (0.8, 10), (0.4, 15), (0.2, 20)}.

Завдання: Розрахувати значення вихідної змінної у, якщо

x== {(0.3, 1), (0.5, 2), (1, 3), (0.7, 4), (0.4, 5)}.

Для формування нечіткого відношення  в композиційному правилі Заде застосувати правило Лукашевича.

Правило Лукашевича

A          B

1

0,8

0,4

0,2

0

1

1

1

1

0,1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,9

0,7

0,8

1

1

0,6

0,4

1

1

0,8

0,4

0,2

C

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

1

1

0,9

0,7

max

Детальное решение смотрите в  10.xls

Відповідь

1,5                                               

1,10

0.9,15

0.7,20

11.  Яку з евристичних моделей подання знань не можна подати у вигляді формули?

·  мережну,

·  продукційну,

·  фреймову.

12.  Дано нечітке правило "ЯКЩО x=, ТО у=" з нечіткими множинами:

={(0, 1), (0.1, 2), (0.5, 3), (0.8, 4), (1, 5)} та

={(1, 5), (0.8, 10), (0.4, 15), (0.2, 20)}.

Завдання: Розрахувати значення вихідної змінної у, якщо

x== {(0.3, 1), (0.5, 2), (1, 3), (0.7, 4), (0.4, 5)}.

Для формування нечіткого відношення  в композиційному правилі Заде застосувати імовірнісне правило.

Вероятностное правило

A          B

1

0,8

0,4

0,2

0

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,1

1,0000

0,9800

0,9400

0,9200

0,5

1,0000

0,9000

0,7000

0,6000

0,8

1,0000

0,8400

0,5200

0,3600

1

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

C

0,3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3000

0,5

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

1

1,0000

0,9000

0,7000

0,6000

0,7

0,7000

0,7000

0,5200

0,3600

0,4

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

1

0,9

0,7

0,6

max

ДЕТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СМОТРИТЕ В 12.xls

Відповідь

1,5

0.9,10

0.7,15

0.6,20

13.  Вкажіть переваги подання знань у вигляді фреймів

·  Укладеність, що забезпечує структурованість, спадковість і зв’язаність знань

·  Внутрішня інтерпретованість (Значення мають характер посилань)

14.   

Нечіткі числа и  подані у такому вигляді:

={(0, -2), (1, -1), (1, 1), (0, 2)} та ={(0, -1), (1,1), (1, 2), (0, 4)}.

Використовуючи принцип узагальнення Заде, необхідно обчислити нечітке число .

РЕШЕНИЕ СМОТРИТЕ НА ФОТО 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповідь

0,-4                 

1,-2

1,2

0,4

15.  Вагові коефіцієнти використовуються для

·  для ускладнення функція сумування,

·  для модифікації вхідних сигналів, ???

·  для передачі результатів до зовнішнього з'єднання.

16.  Який тип побудови умовиводів має стопроцентну достовірність знань?

·  індуктивне виведення.

·  виведення за аналогією;

·  дедуктивне виведення;

17.  Після обробки сигналу, штучний нейрон на виході має результат …

·  результат передатної функції,

·  результат активаційної функції,

·  результат функції сумування.

18.   

Нечіткі числа и  подані у такому вигляді:

={(0, -2), (1, -1), (1, 1), (0, 2)} та ={(0, -1), (1,1), (1, 2), (0, 4)}.

Використовуючи принцип узагальнення Заде, необхідно обчислити нечітке число .

РЕШЕНИЕ СМОТРИТЕ НА ФОТО 18

Відповідь

0,-12

1,-2

1,2

0,12

19.  Знаннями нульового рівня є

·  метазнання.

·  евристичні знання;

·  безпосередні знання;

·  базове элементы и элементы реального мира

20.  Знаннями найвищого рівня вважаються

·  метазнання.

·  евристичні знання;

·  безпосередні знання;