Тестові завдання на 4 бали з дисципліни "Числові методи", страница 2

            1. F(0) ___   0

            2. F(1)   ___  0           

            3. F’(x)  ___  0, xÎ(0;1)        

            4. F”(x)  ___  0, xÎ(0;1)       

5. Обчислите перше наближення х1, якщо початкове наближення Х0=1

х1=____

6. Обчислите корінь рівняння з точністю (е=0,0001)

Х*» ____

Перевірити, що  даний інтервал містить тільки один корінь (вставити знак >  або <)

            1.F(0) __   0    ( > )

            2.F(1)   __  0   ( < )

            3.F’(x)  __  0, xÎ(0;1)            ( < )

            4.F”(x)   __  0, xÎ(0;1)          ( > )

5. Обчислите перше наближення х1, якщо початкове наближення Х0=1

Замінимо наше рівняння e-2x-2x+1=0  на еквівалентне йому: ---- x=

х1===0,567668

х1=____ ( 0.5677

6. Обчислите корінь рівняння з точністю (е=0,0001)

Х*» 0.6392 

Решение:

> rez:=fsolve((exp(-2*x))-2*x+1,x);

> diff((exp(-2*x))-2*x+1,x);

> diff(diff((exp(-2*x))-2*x+1,x),x);

№13

Розв’язати систему лінійних рівнянь методом простих ітерацій з точністю е=0,001

                        5x1-  x2+2x3 = 14,7

                          x1-4x2-  x3  = 8,1

                        2x1-2x2+10x3= 38,4

            а) Знайти перше наближення коренів системи { }, якщо  (з точністю е=0,001)

            X(1)1 = __________ (   2.940)

            X(1)2 = __________ (   -2.025)

            X(1)3 = __________ (   3.840)

Решение:

X1=(14,7+x2-2x3)/5=2.940, подставляем

X2=(8,1-x1+x3)/(-4)= -2.025 подставляем

X3=(38,4-2x1+2x2)/10 подставляем

            б) Знайти корені СЛАУ з точністю е=0,001

X*1 = __________ (   1.200)

            X*2 = __________ (   -2.500)

            X*3 = __________ (   3.100)

Решение

> solve({5*x1-x2+2*x3=14.7, x1-4*x2-x3=8.1, 2*x1-2*x2+10*x3=38.4});

№14

Розв’язати систему лінійних рівнянь методом Зейделя з точністю е=0,001

                        5x1-  x2+2x3 = 14,7

                          x1-4x2-  x3  = 8,1

                        2x1-2x2+10x3= 38,4

            а) Знайти перше наближення коренів системи { }, якщо

            X(1)1 = __________ (   2.940)

            X(1)2 = __________ (   -1.290)

            X(1)3 = __________ (   2.994)

Решение:

X1=(14,7+x2-2x3)/5=2.940, подставляем

X2=(8,1-x1+x3)/(-4)= -1.290 подставляем

X3=(38,4-2x1+2x2)/10=2.994 подставляем

            б) Знайти корені СЛАУ з точністю е=0,001

X*1 = __________ (   1.200)

            X*2 = __________ (   -2.500)

            X*3 = __________ (   3.100)

№15

Використовуючи метод скінчених різниць, розв’язати крайову задачу для звичайного диференціального рівняння з точністю . Крок інтегрування 0,1.   

           

Записати коефіцієнти для різницевої схеми через кому, без пропусків з точністю до тисячних

  1. (крайова умова для х=0.1) a11 y0 + a12 y1 + a13 y2 + a14 y3 = b1

a11=  -1   a12=0.2    a13=0    a14=0

  1. (крайова умова для х=0.4) a21 y0 + a22 y1 + a23 y2 + a24 y3 = b2

a21=0    a22=0    a23=  -1     a24=1

  1. (рівняння для х=0.2)          a31 y0 + a32 y1 + a33 y2 + a34 y3 = b3

a31=100    a32=-205      a33=104  a34=0

  1. (рівняння для х=0.3)          a41 y0 + a42 y1 + a43 y2 + a44 y3 = b4

a41=0     a42=100     a43=-207     a44=106

№16

Задана система нелінійних рівнянь

та початкове наближення  х0=0,2, у0=-1 Розв’язати цю систему з точністю e=0,0001 методом простих ітерацій.

> fsolve({cos(x-0.6)-y=1.6, 2*x-sin(y)=0.6});

X=______ (-0,0627)

Y=______ (-0,8117)

№17

Задана система нелінійних рівнянь

та початкове наближення  х0=0, у0=-1 Розв’язати цю систему методом простих ітерацій.

Знайти перше наближення коренів системи X(1), Y(1) з точністю e=0,0001.

> fsolve({cos(x-0.5)-2*y=1.8, x-sin(y)=0.5});

 Записати розв’язок системи

1) X=______ (0,0689)

    Y=______ (-0,4458)

2)X(1)=(0,6+sin(0))/2=0,3000    Y1=COS(-0,6)-1,6= -0,77466

№18

Для функції  y=f(x), що задана таблично, обчислити в заданій точці  x*= 1.5 значення функції .

Значення

x        0            1           2             3             4

y        1           4          15            40          85

> interp([0, 1, 2, 3, 4], [1, 4, 15, 40, 85],x);

Р4=

P4(1.5)=8.125,

№19

Для функції  y=f(x), яка задана таблично, обчислити у точці  x* =2,8 значеня функції за допомогою полінома Лагранжа з точністю e=0,001.

x       0            1            2               3           

y       -5          -7          -3              13             

> interp([0, 1, 2, 3], [-5, -7, -3, 13],x);

8,552

№20

Задана система нелінійних рівнянь

Оберіть вірні умови збіжності:  Норма <1