Тестові завдання на 4 бали з дисципліни "Аналіз даних", страница 2

·  Розрахувати а0 и а1 для регресії У=А0*А1x використовуючи функцію  ЛГРФПРИБЛ. Записати отримане рівняння (ввести a0 и a1 з точністю до сотих)..

·  Найти коефіцієнт детермінації (з точністю до тисячних).

·  Модель якісна чи ні?

Завдання 10

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибуток

118,3

132,6

149,4

170,2

190,5

221,4

248,3

275,0

300,0

·  Розрахувати а0 и а1 для  лінійної регресії y=a0+a1x використовуючи функцію ЛИНЕЙН.  Записати отримане рівняння (ввести a0 и a1 з точністю до сотих).

·  Оцінити адекватність моделі за критерієм Фішера.

·  Модель адекватна чи ні?

Завдання 11

  1. Обчислити коеффіцієнт корреляції  rxy для даних

Завдання 12

Для даної вибірки обчислити за допомогою можливостей Excel 

·  моду (з точністю до сотих)

·  медіану (з точністю до тисячних)

·  ассиметрію (з точністю до тисячних)

·  ексцесс (з точністю до тисячних)

Моду;

МОДА(диапазон)

Медіану;

МЕДИАНА(диапазон)

Ассиметрію

СКОС(диапазон)

Ексцесс

ЭКСЦЕСС(диапазон)

Завдання 13

Для даної вибірки обчислити за допомогою можливостей Excel довірчий інтервал для дисперсії  з рівнем надійності 0,95.

Завдання 14

Для даної вибірки та набору карманів обчислити за допомогою можливостей Excel: 

·  емпіричні частоти;

·  теоретичні частоти для нормального закону розподілу з параметрами m=29,769 та σ= 3,181.

ЛАБА2!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Завдання 15

Обчислити коефіцієнт частної корреляції  ryx1, х2  , якщо задано кореляційну матрицю

y

x1

x2

1,00

0,89

-0,12

0,89

1,00

-0,33

-0,12

-0,33

1,00

Завдання 16

Два підприємства виготовляють пряжу: X – міцність на розрив (в кг/мм2) пряжі, виготовленої на підприємстві A, Y – міцність на розрив пряжі, виготовленої на підприємстві B. Із кожного підприємства була відібрана і перевірена пряжа із 10 котушок. Результати перевірки наведені в таблиці. Необхідно при рівні значимості  використовуючи F-критерій перевірити гіпотезу про рівність дисперсій.

У відповіді навести:

·  значення Fн (з точністю до тисячних)

·  значення F кр (з точністю до тисячних)

·  “Так”, якщо основна гіпотеза приймається про рівність гіпотез, “Ні” в протилежному випадку.

Відповіді:

0,801

0,315

Так

Завдання 17

Обчислити коефіцієнт частної корреляції  rx1x2, y  , якщо задано кореляційну матрицю

y

x1

x2

1,00

0,89

-0,12

0,89

1,00

-0,33

-0,12

-0,33

1,00

Завдання 18

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прибуток

112

133,4

149,7

162,5

183,2

201,9

232,6

259,6

280,4

312

Розрахувати а0 и а1 для лінійної регресії y = а0 + а1x використовуючи функцію ЛИНЕЙН. Записати отримані коефіцієнти рівняння (з точністю до тисячних).

Завдання 19

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прибуток

112

133,4

149,7

162,5

183,2

201,9

232,6

259,6

280,4

312

Розрахувати а0 и а1 для регресії y = а0 + а1x використовуючи функцію ЛГРФПРИБЛ. Записати отримані коефіцієнти рівняння (з точністю до тисячних).

Завдання 20

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прибуток

112

133,4

149,7

162,5

183,2

201,9

232,6

259,6

280,4

312

Спрогнозувати величину прибутку на кінець поточного року використовуючи лінійну та експоненційну залежності. Записати отримані значення.

Використовуючи функцію ТЕНДЕНЦИЯ,  одержати прогноз величини прибутку на наступний рік. Для лінійної регресії

Виділимо діапазон В5:L5, і скористаємося функцією ТЕНДЕНЦИЯ, як зазначено на малюнку. Після того, як всі параметри введені, необхідно натиснути CTRL+Shift+Enter.

Розрахувати прогнозоване  значення на кінець наступного року для рівняння експоненціальної  регресії Використовуємо функцію РОСТ. Параметри вводяться так само, як для функції ТЕНДЕНЦИЯ.

Відповідь:

322,98-лінійна

355,41-експоненціальна