Тестові завдання на 4 бали з дисципліни "Аналіз даних"

Страницы работы

Содержание работы

Завдання на 4 бали з дисципліни „Аналіз даних”

Завдання 1

Для даної  вибірки обчислити за допомогою можливостей Excel 

§ Середнє значення;

§ Виправлену дисперсію;

§ Виправлене середнє квадратичне відхилення.

Середнє значення;

СРЗНАЧ()

Виправлену дисперсію;

ДИСП()

Виправлене середнє квадратичне відхилення.

СТАНДОТКЛОН()

Завдання 2

Для даної  вибірки обчислити за допомогою можливостей Excel 

§ Моду;

§ Медіану;

§ Ассиметрію

§ Ексцесс

Моду;

МОДА()

Медіану;

МЕДИАНА()

Ассиметрію

СКОС()

Ексцесс

ЭКСЦЕСС()

Завдання 3

Для даної  вибірки обчислити за допомогою можливостей Excel  довірчий інтервал для математичного сподівання;

29,559

30,678

Завдання 4

Проведено 20 випробувань для визначення 5 параметрів регресійної моделі.

Відомо, що

SSзагльне =  = 100                   SSрегресійне  == 90                   

Визначити якість моделі та її адекватність з рівнем значущості 0,05.

У відповідь введіть:

 1. Значення R2 (з точністю до сотих);  R2= SSрегресійне/ SSзагльне
 2. “+”, якщо модель якісна, “-”, якщо ні;
 3. Значення Fр (з точністю до сотих);

;  де  k – кількість параметрів моделі. Для парної лінійної регресії k=2, ( k-1)=1;

 , n –кількість спостережень.

 1. Значення Fкр (з точністю до сотих);

Fкр=FРАСПОБР(α; k-1(5-1=4); n-k (20-5=15))

 1. “+”, якщо модель адекватна, “-”, якщо модель неадекватна.

Якщо, то модель адекватна

0,90

+

3,375

3,06

+

Завдання 5

Для даної  вибірки надані емпіричні  та теоретичні частоти.

Перевірити за допомогою критерію Пірсона з рівнем значущості α=0,05, що вибірку можна описати за допомогою  даного закону розподілу  (обчислити за допомогою можливостей Excel )

У відповіді ввести:

 1. Значення c2н (с точністю до тисячних)
 2. Значення c2 кр (с точністю до тисячних)
 3. “Так”, якщо вибірку можна описати за допомогою  даного закону розподілу, “Ні” в протилежному випадку

Задовольняє

+        Так


Завдання 6

Два підприємства виготовляють пряжу : X – міцність на розрив  (в кг/мм2) пряжі, виготовленої на підприємстві A, Y – міцність на розрив  пряжі, виготовленої на підприємстві B. Із кожного підприємства була відібрана і перевірена пряжа із 10 котушок. Результати перевірки наведені в таблиці. Необхідно :

При рівні значимості  використовуючи F-критерій перевірити гіпотезу про рівність дисперсій.

X

118,8

117,7

119,9

122,4

124,1

123,5

122,2

119,9

120,5

122,2

Y

120,7

121,6

121,3

124,3

125,2

126,7

123,1

120,6

122,3

124,2

Перевіряємо гіпотези

H0: s2Х= s2У

Н1: s2Х  ?   s2У

У відповідь введіть:

 1. знак відношення;
 2. Значення Fн (з точністю до сотих);
 3. Значення Fк (з точністю до сотих);
 4. “+”, якщо дисперсії відрізняються не значимо, “-”, якщо дисперсії відрізняються значимо

Завдання 7

Два підприємства виготовляють пряжу : X – міцність на розрив  (в кг/мм2) пряжі, виготовленої на підприємстві A, Y – міцність на розрив  пряжі, виготовленої на підприємстві B. Із кожного підприємства була відібрана і перевірена пряжа із 10 котушок. Результати перевірки наведені в таблиці. Необхідно :

При рівні значимості  використовуючи t- критерій, при рівних дисперсіях перевірити:  чи можна вважати розходження між середніми X і Y  значимими і обумовленими різними технологічними процесами на підприємствах A і B;

118.8

117.7

119.9

122.4

124.1

123.5

122.2

119.9

120.5

122.2

120.7

121.6

124.3

124.3

125.2

126.7

123.1

122.6

122.3

124.2

Перевіряємо гіпотези

H0: Xср=Уср

Н1: Xср   ?   Уср  

У відповіді введить:

1.   знак відношення (<, >, =, < >);

2.   значення t-статистики (з точністю до сотих);

3.   t критичне двостороннє (з точністю до сотих);

4.   “+”, якщо є розходження між середніми X і Y  значимі і обумовленими різними технологічними процесами на підприємствах A і B, “-”, якщо немає;

Завдання 8

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибуток У

118,3

132,6

149,4

170,2

190,5

221,4

248,3

275,0

300,0

1.  Розрахувати а0 и а1 для  лінійної регресії y=a0+a1x використовуючи функцію ЛИНЕЙН.  Записати отримане рівняння (ввести a0 и a1 з точністю до сотих).

2.  Найти коефіцієнт детермінації (з точністю до тисячних).

3.  Модель якісна чи ні?

Завдання 9

В таблиці наведена динаміка росту прибутку фірми за останні n років в процентах до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибуток

118,3

132,6

149,4

170,2

190,5

221,4

248,3

275,0

300,0

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Анализ данных
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
8 Mb
Скачали:
0