Тест із 14 питань з дисципліни "Інтелектуальні системи" (Філософське трактування терміну "інтелект". Дієздатна модель штучних нейронних мереж)

Страницы работы

Содержание работы

 1. Вкажіть вірне філософське трактування терміну інтелект:

□  здатність приймати рішення в складній ситуації при ощадливій витраті ресурсів;

□  індивідуально–типологічна особливість розвитку людини, здатність мислити, характеристика її розумового розвитку;

□  пізнання, розуміння, здатність до абстрактно-аналітичної діяльності, здатність до утворення понять.

 1. Вкажіть головні характеристики сучасних досліджень в галузі ШІ:

□  створення систем, що допомагають людині в процесі прийняття рішень;

□  моделювання поведінки в цілому;

□  нестача обчислювальних потужностей.

 1. Основним підходом, який використовується при проведенні робіт у галузі ШІ, є:

□  системний підхід;

□  структурний підхід;

□  функціональний підхід.

 1. Які системні аспекти не контролюються СШІ:

□  Оточення СШІ;

□  Всі системні аспекти повинні бути під контролем СШІ;

□  Ресурси СШІ.

 1. Вкажіть вірне трактування терміну предметна галузь:

□  сукупність об’єктів, понять, зв’язків відношень і задач, що застосовується для опису певної сфери людської діяльності;

□  сукупність принципів організації і роботи природних і штучних інтелектуальних систем;

□  специфічні властивості, істотні ознаки, на підставі яких формуються описові, просторові та інші категорії.

 1. За допомогою якого механізму стандартизується зміст мовного повідомлення?

□  Асоціативного

□  Кореляційного

□  Граматичного


 1. На які дві категорії поділяють знання?

□  галузь та види знань;

□  декларативні та безпосередні знання;

□  знання про предметну галузь та про систему.

 1. Які типи задач не розглядаються при декомпозиції структурованих задач:

□  лінійні задачі,

□  задачі, які погано структуруються,

□  рекурентні задачі.

 1. Продукція це:

□  знання у вигляді логічного правила, яке визначає деякі ситуації і відповідні їм дії,

□  орієнтований граф, який подає структуру знань із явним виділенням понять і відношень між ними,

□  модель подання знань, яка при заповненні її елементів певними значеннями перетворюється в опис конкретного факту, події, процесу.

 1. Яку з евристичних моделей подання знань не можна подати у вигляді формули?

□  продукційну,

□  мережну,

□  фреймову.

 1. Виконання принципу несумісності для складної системи вказує на можливість використання:

□  нечітких моделей подання знань,

□  логічних моделей подання знань,

□  евристичних моделей подання знань.

 1. Нехай T=(150; 160; 10; 20; 1) і U=(0; 0; 10; 30; 0,5) – нечіткі множини, представлені в трапецевидній формі. Результат виконання операції логічного перетинання =

□  (145; 145; 10; 30; 1);

□  (145; 145; 15; 35; 0,5);

□  (145; 145; 10; 20; 0,5).

 1. Які типи нейрочипів не використовуються?

□  числові,

□  оптичні,

□  аналогові.

 1. До перших дієздатних моделей  штучних нейронних мереж не відносяться:

□  Модель Перцептрон

□  Модель Madaline

□  Модель Хопфілда.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
31 Kb
Скачали:
0