Теорія прийняття рішень. Механізм прийняття рішень. Особливості реалізації механізму прийняття рішень на ЕОМ, страница 2

Особливості формування досвіду для класифікаційного керування.

Побачивши світлофор вперше в житті, дуже важко зрозуміти його призначення, тим більше розшифрувати його меседжі. Дуже важко влаштуватися на роботу в банк на посаду фінансового аналітика, не маючи відповідних навиків. Ніхто просто не довірить активи та пасиви установи в руки фінансиста чи аналітика, що жодного разу не мав справи з такою діяльністю, не робив помилок, відкриттів, тощо.

Важливою передумовою процесу прийняття рішення, що безпосередньо впливає на його якість є процес формування досвіду.

Що є досвідом для прийняття рішення?

1.  Інформація щодо поведінки об’єкту прийняття рішень. Тобто наприклад як часто він змінює свої стани, наскільки вони впливають на нас, що саме в об’єкті змушує нас почувати себе комфортно чи некомфортно.

2.  Інформація щодо можливостей впливу на стан об’єкта. Іншими словами, стикаючись з тим чи іншим явищем, в залежності від природи явища, предмета, об’єкта, ми можемо лише певними способами вплинути на нього або на особисто нашу поведінку по відношенню до нього. Якщо об’єкт є фізичним, то можна безпосередньо спробувати вплинути на нього фізичними методами, якщо ж об’єкт є віртуальним, або недосяжним, то й інші засоби відповідно й застосовувати.

3.  Інформація щодо взаємодії з об’єктом.  В минулому часі ми могли вже намагатися змінювати поточний стан об’єкта на бажаний. Зазнавали успіхів та поразок. Вчилися на власних помилках, або ж слухали інші приклади з життя інших людей.

Всі три пункти є безперечно важливими. Перший дозволяє нам вивчити поведінку об’єкта, виділити його стани визначити параметри об’єкта, що змінюються при переході з одного стану в інший.. Другий пункт дозволяє нам визначити можливі стратегії впливу на об’єкт. А третій пункт має найважливіше значення, оскільки він дозволяє співставити  прояви об’єкта та стратегії до змін в його поведінці.

Основна мета створення досвіду для класифікаційного керування - накопичення типових ситуацій, коли значенням параметрів об’єкта ставились у відповідність ті чи інші стратегії, і які зміни мали місце.

Досвід з точки зору класифікаційного керування - можливість накопичувати значення параметрів об’єкта, що є типовими для застосування відповідної  стратегії, котра гарантовано переводить його (об’єкт) у бажаний стан.

Іншими словами, ми накопичуємо характерні приклади, що є типовими для виконання однієї конкретної стратегії(прийняття одного конкретного рішення), що дозволяє перевести об’єкт з поточного в бажаний стан.

Подивившись на процес формування досвіду з іншого боку, ми побачимо, що фактично відбувається збір статистики щодо реакції об’єкта на певний вплив та подальше сортування(класифікація) , вірніше співставлення цих прикладів правильним стратегіям.

Адже правильна стратегія, це така стратегія, що переводить об’єкт в бажаний стан.
   Процес прийняття рішення в умовах сформованого досвіду.

Процес формування досвіду сам по собі мало вивчений, проте можна виділити деякі важливі його особливості, що істотно впливають на сам процес прийняття рішення.

Перш за все, інформація з минулого про можливості впливу або ж спостережень за об’єктом не є важливою без прикладного аспекту. Це велика кількість неструктурованої інформації. Тому перша важлива умова формування ефективного досвіду-це здатність впорядковувати, структурувати та узагальнювати інформацію. Тут ми виділяємо якісь нові закономірності, серед множини ознак обираємо ті, що дозволяють описати зміну об’єкта, перебування його в різних станах, тощо. При формуванні досвіду людина часто створює в свідомості образи - узагальнене розуміння того чи іншого явища, утворене на основі аналізу його атрибутів в різні моменти часу та за різних умов.

Наведемо приклад.