Розробка скрипту, що виводить поточну дату українською мовою. Розрахунок та виведення часу генерації html-сторінки (Практична робота № 5)

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №5 Робота за датою і часом

Завдання 1. Розробити скрипт, що виводить поточну дату українською мовою.

Завдання 2. Розрахувати та вивести час генерацію html-сторінки.

          Функція microtime()

microtime - повертає поточний UNIX-timestamp з мікросекундами.

Опис

string microtime (void)

Повертає рядок "msec sec", де sec - це поточний час, вимірений у секундах з початку епохи (Unix Epoch, 0:00:00 January 1, 1970 GMT), а msec – це мікросекунди.

Завдання 3. Запросити у користувача дату народження. Вивести його вік у тижнях, днях, хвилинах і секундах.

Функція mktime()

mktime - повертає UNIX-timestamp заданої дати.

Опис

int mktime (int hour, int minute, int second, int month, int day, int year [, int is_dst])

Функція time()

time – повертає поточний UNIX-timestamp.

Опис

int time (void)

Повертає поточний час у секундах з почтаку Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT).

//Розрахунок різниці між секундами, виражену у тижнях, днях, годинах і т.ін. //можна обчислити так:

$sec = $seconds%60;

$seconds = ($seconds-$sec)/60;

$hvyl = $seconds % 60;

$seconds = ($seconds - $hvyl)/60;

$godyn = $seconds % 24;

$seconds = ($seconds - $godyn)/24;

$days = $seconds % 7;

$weeks = ($seconds - $days)/7;

Завдання 4. Вивестидля календар для поточного місяця у вигляді таблиці. Передбачити виділення вихідних днів.


• time () - повертає поточний абсолютний час. Це число дорівнює кількості секунд, що пройшов з півночі 1 січня 1970 (з початку епохи UNIX). 
• getdate () - зчитує інформацію про дату і час. Повертає асоціативний масив, який містить інформацію по заданому або за поточним (за замовчуванням) часу. 

Масив містить такі елементи: 
seconds – секунди (0-59) 
minutes –хвилини (0-59) 
hours – години (0-23) 
mday – день місяця (1-31) 
wday – день тижня (0-6), починаючи з неділі 
mon – місяць (1-12) 
year – рік 
yday – день року (0-365) 
weekday – назва дня тижня (наприклад, Friday) 
month – назва місяця (наприклад, January) 

0 – абсолютний час.

Приклад 1

<html>
<head>
<title> getdate()</title>
</head>
<body>
<?php
$d = getdate();foreach ( $d as $key => $val )
echo "$key = $val";
echo "Сьогодні: $d[mday].$d[mon].$d[year]";
?>
</body>
</html>

РЕЗУЛЬТАТ

seconds = 21

minutes = 4

hours = 12

mday = 10

wday = 4

mon = 11

year = 2005

yday = 313

weekday = Thursday

month = November

0 = 1131613461
Сьогодні: 10.11.2010

date () - форматування дати і часу.

Аргументи: рядок формату і абсолютний час. Другий аргумент необов'язковий. Повертає рядок із заданою або поточною датою в зазначеному форматі. Рядок формату може містити наступні коди:

a Включено позначення "am" або "pm" 

A Включено позначення "AM" чи "PM" 

d День місяця (01-31) 

D Скорочена назва дня тижня (три літери) 

F Повна назва місяця 

g Години (12-годинний формат без ведучих нулів) 

G Години (24-годинний формат без ведучих нулів) 

h Години (12-годинний формат) 

H Години (24-годинний формат) 

i Хвилини (00-59) 

j День місяця без ведучих нулів (1-31) 

l Повна назва дня тижня 

L Ознака високосного року (0 або 1) 

m Місяць (01-12) 

M Скорочена назва місяця (три літери) 

n Місяць (1-12) 

s Секунди (00-59) 

t Кількість днів у цьому місяці (від 28 до 31) 

U Абсолютна час 

w Номер дня тижня (0 - неділя, 6 - субота) 

y Рік (два розряди) 

Y Рік (чотири розряду) 

z День року (0-365) 

Z Зміщення часового поясу в секундах (від -43200 до 43200) 

Якщо в рядок формату потрібно додати символи, які самі по собі є кодами формату, то перед ними треба поставити зворотну косу риску "\". Символи, які стають кодами формату при додаванні до них зворотної косою, потрібно випереджати двома косими. Наприклад, якщо необхідно додати в рядок "n", то треба ввести "\ \ n", оскільки "\ n" є символом нового рядка. 

Приклад 2

<html>
<head>
<title> date()</title>
</head>
<body>
<?php
echo date( "Сьогодні d.m.y H:i" );
?>
</body>
</html>

РЕЗУЛЬТАТ 2:

Сьогодні: 10.11.10 13:03

• mktime () - повертає абсолютне час, який потім можна використовувати з функціями date () або getdate (). Приймає до шести цілочисельних аргументів у такому порядку:

Години

Хвилини

Секунди

Місяць

день місяця

рік

checkdate () - перевірка правильності дати. Аргументи: місяць, день, рік.

Повертає true, якщо дата правильна, тобто місяць - ціле число від 1 до 12; день - ціле число, не більше загальної кількості днів у цьому місяці. При цьому високосні роки обробляються коректно; рік - ціле число від 1 до 32767.

Наприклад:

if (! checkdate ($ month, 1, $ year))  {  $ D = getdate ();

$ Month = $ d [mon];

$ Year = $ d [year];

}

strftime () - формування локальної дати і часу.

Аргументи: рядок формату і абсолютний час. Другий аргумент необов'язковий. Повертає рядок із заданою або поточною датою в зазначеному форматі. При цьому назви місяців і днів тижня витягується з локалі, обраної за допомогою функції setlocate () Рядок формату може містити наступні коди:

% a Скорочена назва дня тижня

% A Повна назва дня тижня

% b Скорочена назва місяця

% B Повна назва місяця

% c Бажаний формат дати і часу

% C століття

% d День місяця (1-31)

% D Те ж, що й% m /% d /% y

% e Місяць (1-12)

% h Те ж, що і % b

% H Години (24-годинний формат)

% I Години (12-годинний формат)

% J День року (0-365)

% M Місяць (1-12)

% M Хвилини

% N Символ нового рядка

% P Включено позначення "am" або "pm"

% r Час з використанням am / pm-нотації

% R Час у 24-годинному форматі

% S Секунди (00-59)

% t Символ табуляції

% T Те ж, що і% H:% M:% S

% u Номер дня тижня (1 - понеділок, 7 - неділя)

% U Номер тижня. Відлік починається з першої неділі року

% V Номер тижня по ISO 8601:1988. Перший тиждень повинна мати не менше чотирьох днів, а понеділок вважається першим днем

% w Номер тижня. Відлік починається з першого понеділка року

% W Номер дня тижня (0 - неділя, 6 - субота)

% x Бажаний формат дати без часу

% X Бажаний формат часу без дати

% y Рік (два розряди)

% Y Рік (чотири розряду)

% Z Часовий пояс (ім'я або скорочення)

%% Символ "%"

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Информатика
Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
57 Kb
Скачали:
0