Розробка моделі системи «Організація дистанційної форми навчання в вищому навчальному закладі» використовуючи методології проектування IDEF0 та UML, страница 3

9.  Спробуємо сформулювати мету моделі, об’єднавши  всі питання, що задають системі, в одній пропозиції .  Наприклад, у такий спосіб:

Мета моделі: сформулювати ефективний план дій для організації дистанційної форми навчання

10. Складемо список претендентів, з позиції яких може розглядатися система, що моделюється:

·  декан кафедри дистанційного навчання: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10;

·  розробник системи дистанційного навчання: 1, 4, 5, 7, 9, 10;

·  викладач: 2, 3;

·  програміст: 5, 9, 10.

Найбільш раціональним претендентом є декан кафедри дистанційного навчання, так як він є найбільш компетентним в питаннях, які мають бути вирішені. Тому, ми зупинимося на ній.

Точка зору: Декан кафедри дистанційного навчання.


Модель системи у середовищі BPWin 4.0

Складемо модель системи у середовищі BPwin 4.0 використовуючи функціональну методологію IDEF0.Для  створення нової моделі запустимо BPwin і виконаємо наступні дії:

1.  У діалозі виберемо режим створення нової моделі

2.  Вибиремо нотацію,  у якій створюється модель, а саме IDEF0.

3.  Введемо ім'я моделі.

4.  На лінійці меню у верхній частині екрана знайдемо пункт меню Model. Виберемо пунктModel/Properties. На вкладці General у полі Author введемо автора моделі.

5.  Щоб описати мету й точку зору  моделі у вікні властивостей моделі відкриємо вкладку Purpose.  У вікні Purpose опишемо мету, а у вікні ViewPoint - точку зору, з якої буде моделюватися  система.

6.  На вкладці Numbering  вікна властивостей моделі задаємо  правила нумерації функціональних блоків.

7.  Створюємо контекстну діаграму: задаємо ім’я функціального блоку, розміщуємо стрілки, підписуємо їх.

8.  Щоб створити сторінку декомпозиції для функціонального блоку клацаємо правою кнопкою миші на назві функціонального блоку і обираємо Decompose.У діалоговому вікні потрібно вказати нотацію створюваної діаграми:  IDEF0 або DFD або IDEF3.Модель системи у середовищі Enterprise Architect 7.0

Діаграма класів

1.  Для створення моделі запустимо Enterprise Architect (далі ЕА). Щоб створити модель, виберемо пункт меню «File -> New Project». У діалоговому вікні, що відкрилося, виберемо папку для збереження файлу моделі. У наступному вікні «Select model(s)», що відкрилося» виберемо елемент «Class»:

2.  У вікні Project Browser вибираємо New Package.У вікні, що відкрилось, друкуємо ім’я пакету.

3.  У цьому пакеті створюємо нову діаграму. Для цього у вікні Project Browser обираємо ім’я створеного пакету та обираємо New Diagram. У вікні, що відкрилось, обираємо тип діаграми Class.

4.  Для створення класу вибираємо у вікні Toolbox елемент Class і розміщумо його в потрібному місці вікна діаграми. У наступному діалоговому вікні вкажемо необхідні властивості створеного класу:

5.  Створимо ще декілька необхідних класів. Для установки атрибутів класу слід вибрати клас і на вкладці Details натиснути Attributes. І у вікні, що відкрилося, вказати необхідні атрибути. Аналогічним чином, але натиснувши Operations викликається вікно редагування операцій класу.