Розробка моделі системи «Організація дистанційної форми навчання в вищому навчальному закладі» використовуючи методології проектування IDEF0 та UML, страница 2

Вищий навчальній заклад, на базі якого буде створена дистанційна форма навчання.

Технічне забезпечення.

Серверне програмне забезпечення.

Широкосмуговий канал мережі Інтернет.

Технічні приміщення.

Офіси.

Аудиторії.

Обслуговуючий персонал.

Клієнтське програмне забезпечення.

Програмісти.

Викладачі.

Навчальний матеріал.

Методисти.

Представляється  доцільним доповнити  список наступними об’єктами:

Перекладачі.

Коректори.

В результаті доповнення отримуємо наступний список об'єктів:

Проект створення дистанційної форми навчання.

Вищий навчальній заклад, на базі якого буде створена дистанційна форма навчання.

Технічне забезпечення.

Серверне програмне забезпечення.

Широкосмуговий канал мережі Інтернет.

Технічні приміщення.

Офіси.

Аудиторії.

Обслуговуючий персонал.

Клієнтське програмне забезпечення.

Програмісти.

Викладачі.

Навчальний матеріал.

Методисти.

Перекладачі.

Коректори.

5.  Перелічимо функції, які повинні виконуватися в рамках системи, що моделюється.

Створити проект створення дистанційної форми навчання.

Знайти вищий навчальний заклад, на базі якого буде створена дистанційна форма навчання.

Встановити технічне забезпечення.

Встановити серверне програмне забезпечення.

Обладнати приміщення.

Встановити клієнтське програмне забезпечення у офісах.

Створити власне програмне забезпечення для роботи в системі.

Провести навчальну роботу по роботі в системі дистанційного навчання серед викладачів.

Перекласти навчальні матеріали на мови, якими буде вивчення предмету.

Коректувати текст навчальних матеріалів перед публікацією.

Публікація матеріалів.

6.  Об’єднаємо подібні функції в групи.

Створити проект.

Знайти вищий навчальний заклад, на базі якого буде створена дистанційна форма навчання.

Встановити технічне забезпечення.

Встановити серверне програмне забезпечення.

Встановити клієнтське програмне забезпечення у офісах.

Обладнати приміщення.

Створити власне програмне забезпечення для роботи в системі.

Провести навчальну роботу по роботі в системі дистанційного навчання серед викладачів.

Переклад навчальних матеріалів на мови, якими буде здійснюватися вивчення предмету.

Коректувати текст навчальних матеріалів перед публікацією.

Публікація матеріалів.

7.  Складемо список питань, на які повинна відповідати модель «Організація передвиборчої кампанії».

1.  Яка кількість студентів може навчатися на дистанційній формі навчання?

2.  Які дисципліни будуть викладатися?

3.  Які спеціальності будуть доступні для вивчення на дистанційній формі навчання?

4.  На якій мові програмування буде розроблена система дистанційного навчання?

5.  Як створюватиметеся дистанційний курс?

6.  На базі якого ВУЗу розташувати дистанційну форму навчання?

7.  Де встановити технічне забезпечення?

8.  Яку роботу виконувати методистам?

9.  Як відбуватиметься публікація дистанційного курсу в системі дистанційного навчання?

10. Які типи завдань будуть представлені в системі дистанційного навчання?

8.  Спробуємо зрозуміти, хто буде використовувати модель? Швидше за все, це буде декан кафедри дистанційного навчання, який має організувати весь  процес створення дистанційної форми навчання на базі ВУЗу, брати участь у ньому, керувати їм і контролювати його.