Розробка маркетингової програми для приватного акціонерного товариства «Сумихімпром», страница 4

До нашої цільової аудиторії входять молодь 18-30 років із середнім рівнем доходів та дорослі 30-60 років з низьким рівнем доходу. Тобто на такому цільовому ринку підприємство «Сумихімпром» зможе певною мірою проявити свої переваги і нівелювати недоліки.

Для просування нашого товару СМЗ «Ландиш» будуть використовуватись такі носії реклами:

1)  реклама в газеті «Ваш шанс»;

2)  друковані видання: листівки;

3)  комп’ютерні мережі: web-сторінка;

4)  реклама на телебаченні (канал «СТБ-Суми);

5)  реклама на транспорті.

6)  реклама на радіо

Складемо графік комунікаційних заходів.

Таблиця 3.2 -Графік комунікаційних заходів + обґрунтування

Канали

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Реклама в газеті

*

*

*

*

*

*

Листівки

*

*

*

*

*

*

*

*

Веб-сторінка

*

*

*

*

Реклама на телебаченні

*

*

Реклама на транспорті

*

*

*

*

*

*

*

*

Реклама на радіо

*

*

*

*

Реклама в газеті «Ваш шанс» буде розміщена на 15 сторінці розміром 5х5, вартість одного розміщення складає 100 грн.

Листівки будуть роздаватися протягом одного місяця, випуск складатиме 1000 екземплярів (1 грн замало/один екземпляр), плюс 500 грн. на оплату працівникові, котрий буде їх роздавати.

Реклама в інтернеті буде коштувати з оформленням дизайну та платою за розміщення реклами 350 грн.

Реклама на телебаченні (канал «СТБ-Суми») буде виходити один раз на день, ввечері перед показом новин, вартість одного показу 400 грн.

Реклама на транспорті буде коштувати 1000 грн., випущені  екземпляри будуть розвішені в тролейбусах та маршрутних таксі міста. Витрати складуть 1300 грн. плюс 1500 на оформлення.

Реклама на радіо буде запускатись в першій половині дня один раз в день (вартість одного запуску запису складає 100 грн.)

Таблиця 3.3 - Витрати бюджету

Канали

Сума витрат

Реклама в газеті

6*100=600

Листівки

1*1000+500=1500

Веб-сторінка

4*350=1400

Реклама на телебаченні

1*14*400=5600

Реклама на транспорті

2*1300+1500=4100

Реклама на радіо

1*28*100=2800

Всього

16000

Оцінка ефективності рекламної компанії

Обсяг товарообороту до проведення: 150000 грн.

Обсяг товарообороту після проведення: 250500 грн. звідки?

Додатковий товарообіг складає:

250500-150000=100500 грн.

Рентабельність товару: 40%. Яким чином взначено?

Додатковий прибуток складає:

0,4*100500=40200 грн.

Ефект:

Еф = 40200-16000 = 24200 грн.

Ефективність реклами:

Можемо зробити висновок, що проведена реклама виявилась ефективною.

Взагалі робота сира, необґрунтований вибір комунікаційних засобів…, ефективність так собі…


Висновки?