Розробка в середовищі BPwin функціональної моделі в нотації IDEF0 (Практична робота № 4)

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота  4. Розробка в середовищі BPwin функціональної моделі в нотації IDEF0.

Ціль роботи:  Створення в середовищі BPwin функціональної моделі системи в нотації IDEF0.

Зміст роботи: Створення в середовищі BPwin нової моделі в нотації IDEF0. Розробка контекстної діаграми моделі. Розвиток моделі. Декомпозиція контекстної діаграми. Розробка функціональної моделі системи c глибиною декомпозиції 2 рівня.

Завдання:

1.  У середовищі Windows  натисніть кнопку Пуск.

2.  Знайдіть у списку додаток BPwin і запустите його.

3.  У діалоговому вікні BPwin  виберіть режим Open model і відкрийте для ознайомлення приклади моделей.

4.  Ознайомтеся з елементами інтерфейсу й панелями інструментів BPwin. Вивчіть елементи керування основної панелі. Навчитеся вибирати нотацію при створенні нової моделі, установлювати кольори й шрифт об’ектів.

5.  Відкрийте вікно властивостей моделі (Model Properties) і вивчите вкладки вікна.

6.  Вивчите інструменти, за допомогою яких створюються елементи діаграми в нотації IDEF0 - блоки й дуги.

7.  Побудуйте навчальну модель у складі діаграм: контекстної, першого та другого рівнів декомпозиції.

a.  Створіть нову модель.

b.  Розробіть контекстну діаграму.

c.  Запишіть мету моделі ,точку зору моделі та автора моделі

d.  Обміркуйте, на які функції може бути розкладена  головна функція системи, позначена Вами у функціональному блоці на контекстній сторінці моделі. Пам’ятайте, що число цих функцій  повинне бути від 3 до 6.

e.  Створіть діаграму декомпозиції першого рівня. При створенні діаграми виберіть у діалоговому вікні нотацію діаграми (IDEF0) і вкажіть, скільки функціональних блоків ви плануєте розмістити на діаграмі.

f.  На діаграмі декомпозиції впишіть назви виділених функцій у функціональні блоки. Пам’ятайте про те, що функціональні блоки на діагоналі повинні бути розташовані  в порядку убування їхньої значимості або відповідно до послідовності виконання робіт.

g.  З'єднайте дуги, які мігрували з діаграми верхнього рівня на створену діаграму декомпозиції у вигляді стрілок, з функціональними блоками відповідно до їх призначення.

h.  Якщо в цьому є необхідність, зробіть розгалуження дуг. Пам’ятайте про те, що Ви можете залишити єдину назву для всіх гілок. У цьому випадку назва розташовується до розгалуження стрілки. У випадку, якщо гілки позначають різні об'єкти, підпишіть кожну гілку. 

i.  Створіть внутрішні дуги, що зв'язують функціональні блоки між собою. Пам’ятайте, що кожен функціональний блок обов'язково повинен мати дуги  Керування й Виходу. Дуги Механізму й Входу можуть бути відсутніми.  Іменуйте кожну дугу.

j.  По описаній вище технології створіть діаграми декомпозиції другого рівня не менше ніж для трьох функціональних блоків(число функцій  повинне бути від 3 до 6)

Бажаний результат:

Для системи, що моделюється в середовищі BPwin повинна бути створена трирівнева функціональна модель, що містить крім контекстної діаграми, діаграми двох рівнів декомпозиції.

       Контрольне завдання

Створіть засобами редактора BPwin трирівневу функціональну модель у нотації IDEF0 системи  із Практичної роботи №1


Функціональне моделювання   в середовищі CASE-засобу BPwin.

Для створення моделей систем у нотаціях IDEF використовується сімейство спеціальних комп'ютерних програм, які називаються CASE-засоби.  CASE-засіб BPwin  має у своєму составі інструментарій для розробки  моделей у нотаціях IDEF0, DFD, IDEF3.

Інструментарій BPwin для створення функціональної моделі в нотації IDEF0.

Створення нової моделі.

Для  створення нової моделі потрібно запустити BPwin і виконати наступні дії:
1. У діалозі вибрати режим створення нової моделі

2. Вибрати нотацію,  у якій створюється модель, а саме IDEF0.

3. Ввести ім'я моделі.У результаті цих дій буде створена  нова модель і на екрані відобразиться контекстна сторінка моделі. У центрі буде розташований функціональний блок, що представляє моделируемую систему в цілому.  Контекстна діаграма має номер А-0. У правому верхньому куті діаграми перебуває поле, у якому відображається який блок розкривається в даній діаграмі. Для контекстної діаграми це поле містить підпис TOP (вершина).

Опис властивостей функціонального блоку.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
172 Kb
Скачали:
0