Розробка в середовищі BPwin діаграм потоків даних (DFD - Date Flow Diagram) (Лабораторна робота № 6)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота  6. Розробка в середовищі BPwin  діаграм потоків даних (DFD -Date Flow Diagram).

Ціль роботи:  Освоєння технології розробки діаграм у нотації DFD.

Зміст роботи:  Вивчення елементів діаграм у нотації DFD.  Роботи (Activity).Потоки даних (Arrow). Зовнішні сутності (Еxternal  Reference). Сховища даних(Date Store).  Правила  нумерація об’єктів. Розгляд прикладів. Освоєння інструментарію BPwin для розробки  діаграм DFD.

Теоретичний матеріал. Діаграми потоків даних (Data Flow Diagramming) є основним засобом моделювання функціональних вимог до проектованої системи. Вимоги представляються у вигляді ієрархії процесів, зв'язаних потоками даних. Діаграми потоків даних показують, як кожний процес перетворить свої вхідні дані у вихідні, і виявляють відносини між цими процесами. DFD-діаграми успішно використовуються як доповнення до моделі IDEF0 для опису документообігу й обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє систему, що моделюється як мережу зв'язаних робіт. Основні компоненти DFD (як були сказано вище) - процеси або роботи, зовнішні сутності, потоки даних, накопичувачі даних (сховища).

В BPwin для побудови діаграм потоків даних використається нотація Гейна-Сарсона.

Для того щоб доповнити модель IDEF0 діаграмою DFD, потрібно в процесі декомпозиції в діалозі Activity Box Count "кликнути" по радіокнопці DFD. У палітрі інструментів на новій діаграмі DFD з'являються нові кнопки:

(External Reference) - додати в діаграму зовнішнє посилання;

(Data store) - додати в діаграму сховище даних;

Diagram Dictionary Editor - посилання на іншу сторінку. На відміну від IDEF0 цей інструмент дозволяє направити стрілку на будь-яку діаграму (а не тільки на верхній рівень).

На відміну від стрілок IDEF0, які являють собою тверді взаємозв'язки, стрілки DFD показують, як об'єкти (включаючи дані) рухаються від однієї роботи до іншої. Це подання потоків разом зі сховищами даних і зовнішніх сутностей робить моделі DFD більше схожими на фізичні характеристики системи - рух об'єктів, зберігання об'єктів, поставка й поширення об'єктів (мал. 1).

Рис. 1  Приклад діаграми DFD

На відміну від IDEF0, де система розглядається як взаємозалежні роботи, DFD розглядає систему як сукупність предметів. Контекстна діаграма часто включає роботи й зовнішні посилання. Роботи звичайно йменуються за назвою системи, наприклад "Система обробки інформації". Включення зовнішніх посилань у контекстну діаграму не скасовує вимоги методології чітко визначити мету, область і єдину точку зору на систему, що моделюється.

В DFD роботи (процеси) являють собою функції системи, що перетворять входи у виходи. Хоча роботи зображуються прямокутниками з округленими кутами, зміст їх збігається зі змістом робіт IDEF0 і IDEF3. Так само, як процеси IDEF3, вони мають входи й виходи, але не підтримують керування й механізми, як IDEF0 (мал. 1) (блоки "Перевірка й внесення клієнтів", "Внесення замовлень").

Зовнішні сутності зображують входи в систему й/або виходи із системи. Зовнішні сутності зображуються у вигляді прямокутника з тінню й звичайно розташовуються по краях діаграми (мал. 1, блок "Дзвінки клієнтів). Одна зовнішня сутність може бути використана багаторазово на одній або декількох діаграмах. Звичайно такий прийом використовують, щоб не малювати занадто довгих і заплутаних стрілок.

Потоки робіт зображуються стрілками й описують рух об'єктів з однієї частини системи в іншу. Оскільки в DFD кожна сторона роботи не має чіткого призначення, як в IDEF0, стрілки можуть підходити й виходити з будь-якої грані прямокутника роботи. В DFD також застосовуються двунаправленні стрілки для опису діалогів типу "команда-відповідь" між роботами, між роботою й зовнішньою сутністю й між зовнішніми сутностями (мал. 1).

На відміну від стрілок, що описують об'єкти в русі, сховища даних зображують об'єкти в спокої

У матеріальних системах сховища даних зображуються там, де об'єкти очікують обробки, наприклад у черзі. У системах обробки інформації сховища даних є механізмом, що дозволяє зберегти дані для наступних процесів.

В DFD стрілки можуть зливатися й розгалужуватися, що дозволяє описати декомпозицію стрілок. Кожний новий сегмент що зливається або розгалужується стрілки може мати власне ім'я.

Діаграми DFD можуть бути побудовані з використанням традиційного структурного аналізу, подібно тому, як будуються діаграми IDEF0.

В DFD номер кожної роботи може включати префікс, номер батьківської роботи (А) і номер об'єкта. Номер об'єкта - це унікальний номер роботи на діаграмі. Наприклад, робота може мати номер А.12.4. Унікальний номер мають сховища даних і зовнішні сутності незалежно від їхнього розташування на діаграмі. Кожне сховище даних має префікс D і унікальний номер, наприклад D5. Кожна зовнішня сутність має префікс Е и унікальний номер, наприклад Е5.

Завдання:

1.  Відкрийте редактор BPwin.

2.  Відкрийте навчальні приклади діаграм, виконаних у нотації DFD.

3.  Вивчите графічні елементи, які використовуються  BPwin при побудові діаграм у нотації DFD - Роботи (Activity),Потоки даних (Arrow), Зовнішні сутності (Еxternal  Reference), Сховища даних(Date Store). 

4.   Вивчите лінійку інструментів, пропоновану редактором у режимі створення діаграм DFD.

5.  Розробіть навчальний приклад діаграми в нотації DFD.

6.  Зверніть увагу на те, яким кольором в ієрархії діаграм моделі виділені діаграми в нотації DFD.

Бажаний результат:   Вивчені елементи діаграм нотації DFD. Освоєно  технологію розробки діаграм DFD у середовищі BPwin.  Розроблено навчальний приклад діаграми в нотації DFD.

Досягнутий результат:Вивчені елементи діаграм нотації DFD. Освоєно  технологію розробки діаграм DFD у середовищі BPwin.  Розроблено навчальний приклад діаграми в нотації DFD.

Контрольне завдання.  Розробіть у середовищі BPwin діаграму в нотації DFD.Ця діаграма повинна  доповнити які-небудь  IDEF0 діаграми, розроблювальні в попередніх лабораторних роботах.. На діаграмах DFD повинне бути присутнім не менш трьох процесів, сховищ даних і потоків даних та зовнішня сутність. 

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
44 Kb
Скачали:
0