Розрахунок перехідних частин процесів х(к) і у(к) та побудова їх графіків при заданих значеннях скалярного входу (Лабораторна робота № 4), страница 3

      12       .3862        .3843        .3867    |            1.2817

      13       .3843        .3867        .3857    |            1.3370

      14       .3867        .3857        .4856    |            1.5691

      15       .3857        .4856        .3890    |            1.2985

      16       .4856        .3890        .4308    |            1.4345

      17       .3890        .4308        .4305    |            1.4201

      18       .4308        .4305        .4187    |            1.3905

      19       .4305        .4187        .4260    |            1.4130

      20       .4187        .4260        .4251    |            1.4080

      21       .4260        .4251        .4234    |            1.4041

      22       .4251        .4234        .4248    |            1.4082

      23       .4234        .4248        .4244    |            1.4068

      24       .4248        .4244        .4242    |            1.4064

      25       .4244        .4242        .4245    |            1.4071

      26       .4242        .4245        .4244    |            1.4068

      27       .4245        .4244        .4244    |            1.4068

      28       .4244        .4244        .4244    |            1.4069

      29       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      30       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      31       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      32       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      33       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      34       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      35       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      36       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      37       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      38       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      39       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      40       .4244        .4244        .4244    |            1.4068

      41       .4244        .4244        .4244    |            1.4654

      42       .4244        .4244        .5244    |            1.6975

      43       .4244        .5244        .4274    |            1.4259

      44       .5244        .4274        .4694    |            1.5625

      45       .4274        .4694        .4691    |            1.5480

      46       .4694        .4691        .4573    |            1.5183

      47       .4691        .4573        .4646    |            1.5409

      48       .4573        .4646        .4637    |            1.5359

      49       .4646        .4637        .4620    |            1.5320

      50       .4637        .4620        .4634    |            1.5361

      51       .4620        .4634        .4630    |            1.5347

      52       .4634        .4630        .4628    |            1.5343

      53       .4630        .4628        .4631    |            1.5350

      54       .4628        .4631        .4630    |            1.5347

      55       .4631        .4630        .4629    |            1.5347

      56       .4630        .4629        .4630    |            1.5348

      57       .4629        .4630        .4630    |            1.5347

      58       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      59       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      60       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      61       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      62       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      63       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      64       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      65       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      66       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      67       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      68       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      69       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

      70       .4630        .4630        .4630    |            1.5347

отже, починаючи з 58 значення  номера k, закінчується перехідна частина процесу    і починаючи з 57 значення  номера k  закінчується перехідна частина процесу  . При k >=58 і при  k >=57  відповідно починаються усталені частини процесів  та . Це видно на графіках:

>