Розрахунок перехідних частин процесів дискретної лінійної стаціонарної детермінованої математичної моделі з простором станів (Лабораторна робота № 3)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №3

ст. гр.. ІН-52

Третяк Олени

Задана дискретна лінійна стаціонарна детермінована математична модель  з простором станів

з матрицями , , .

Причому  може набувати одного зі значень елементів масиву , а  - одного зі значень . Вважаючи початковим стан системи

,

розрахувати перехідні частини процесів  та   та побудувати їх графіки при заданих значеннях скалярного входу:

              1)  ,

де .

2)

Тут К1=0; К2=Nв+2 К3=40; , де  - номер варіанта.

(в моєму випадку К2=17;    V=(1,7; 1,8; 1,9) )

> restart;

> with(LinearAlgebra):

> with(stats[statplots]):

> N:=150:

> A:=<<0|1|0>,<0|0|1>,<-0.4|0.18|1.2>>:

> C:=<-2|1|-1>:

> B:=<0,0,1>:

> P:=<0.0015|-0.01|0.005>:

> x:=<1,0,0>:

> x1:=array(0..N):

> x2:=array(0..N):

> x3:=array(0..N):

> y1:=array(0..N):

> II:=array(0..N):

> for i from 0 by 1 to N do

> x1[i]:=Vector(x)[1]:

> x2[i]:=Vector(x)[2]:

> x3[i]:=Vector(x)[3]:

> M:=Multiply(A,x):

> U:=DotProduct(P,x):

> L:=ScalarMultiply(B,U):

> x:=Add(M,L):

> y:=Multiply(C,x):

> y1[i]:=y:

> II[i]:=i:

> end do:

> printf("         I      x1       x2       x3            y \n"):

         I      x1       x2       x3            y

> for i from 1 by 1 to 150 do

> printf("      %2.0f       %2.4f        %2.4f        %2.4f    |%2.4f\n",II[i],x1[i],x2[i],x3[i],y1[i]):

>

> end do:

       1       0.0000        0.0000        -0.3985    |0.0817

       2       0.0000        -0.3985        -0.4802    |0.9632

       3       -0.3985        -0.4802        -0.6464    |1.0157

       4       -0.4802        -0.6464        -0.7017    |1.3551

       5       -0.6464        -0.7017        -0.7641    |1.4218

       6       -0.7017        -0.7641        -0.7824    |1.5388

       7       -0.7641        -0.7824        -0.7931    |1.5560

       8       -0.7824        -0.7931        -0.7842    |1.5700

       9       -0.7931        -0.7842        -0.7680    |1.5431

-------------------------------------------------------------------------------

      112       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      113       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      114       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      115       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      116       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      117       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0002

      118       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0001

      119       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0001

      120       -0.0001        -0.0001        -0.0001    |0.0001

      121       -0.0001        -0.0001        -0.0000    |0.0001

      122       -0.0001        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      123       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      124       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      125       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      126       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      127       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      128       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      129       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0001

      130       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

      131       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

      132       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

      133       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

      134       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

      135       -0.0000        -0.0000        -0.0000    |0.0000

> a1:=convert(x1,'list'):

> b1:=convert(x2,'list'):

> c1:=convert(x3,'list'):

> d1:=convert(y1,'list'):

> oo:=convert(II,'list'):

> plots[display](scatterplot(oo,a1,color=red) );

> plots[display](scatterplot(oo,b1,color=red) );              > plots[display](scatterplot(oo,c1,color=red) );

> plots[display](scatterplot(oo,d1,color=red) );

> restart;

> with(stats[statplots]):

> with(LinearAlgebra):

> N:=120:

> x1:=array(0..N):

> x2:=array(0..N):

> x3:=array(0..N):

> y1:=array(0..N):

> UU:=array(0..N):

> A:=<<0|1|0>,<0|0|1>,<-0.4|0.18|1.2>>:

> C:=<-2|1|-1>:

> B:=<0,0,1>:

> x:=<1,0,0>:

> for i from 0 by 1 to N do

> if (i<=17) then U:=1.7

> elif (i>17) and (i<=40) then U:=1.8

> else U:=1.9

> end if:

> x1[i]:=Vector(x)[1]:

> x2[i]:=Vector(x)[2]:

> x3[i]:=Vector(x)[3]:

> M:=Multiply(A,x):

> L:=ScalarMultiply(B,U):

> x:=Add(M,L):

> y:=Multiply(C,x):

> y1[i]:=y:

> II[i]:=i:

> UU[i]:=U:

> end do:

> #printf("  Vivid znacheniy \n   "):

> #printf("         I      x1       x2       x3            y \n"):

> for i from 0 by 1 to 120 do

> #printf("      %2.4f     %2.4f\n",II[i],UU[i]);

> printf("      %2.0f  %2.4f   %2.4f  %2.4f    |%2.4f\n",II[i],x1[i],x2[i],x3[i],y1[i]):

> end do:

       0  94.9616   94.9641  94.9664    |-189.7304

       1  94.9641   94.9664  94.7686    |-189.6949

       2  94.9664   94.7686  94.5307    |-189.2152

       3  94.7686   94.5307  94.2086    |-188.7111

       4  94.5307   94.2086  93.8584    |-188.0341

       5  94.2086   93.8584  93.4753    |-187.3229

       6  93.8584   93.4753  93.0815    |-186.5492

       7  93.4753   93.0815  92.6800    |-185.7634

       8  93.0815   92.6800  92.2805    |-184.9658

       9  92.6800   92.2805  91.8864    |-184.1768

------------------------------------------------------------------------------

      102  94.8619   94.8709  94.8793    |-189.7497

      103  94.8709   94.8793  94.8872    |-189.7660

      104  94.8793   94.8872  94.8945    |-189.7812

      105  94.8872   94.8945  94.9014    |-189.7955

      106  94.8945   94.9014  94.9078    |-189.8088

      107  94.9014   94.9078  94.9138    |-189.8213

      108  94.9078   94.9138  94.9194    |-189.8329

      109  94.9138   94.9194  94.9247    |-189.8438

      110  94.9194   94.9247  94.9296    |-189.8540

      111  94.9247   94.9296  94.9342    |-189.8635

      112  94.9296   94.9342  94.9385    |-189.8724

      113  94.9342   94.9385  94.9425    |-189.8807

      114  94.9385   94.9425  94.9462    |-189.8885

      115  94.9425   94.9462  94.9497    |-189.8957

      116  94.9462   94.9497  94.9530    |-189.9025

      117  94.9497   94.9530  94.9561    |-189.9089

      118  94.9530   94.9561  94.9589    |-189.9148

      119  94.9561   94.9589  94.9616    |-189.9204

      120  94.9589   94.9616  94.9641    |-189.9256

> a1:=convert(x1,'list'):

> b1:=convert(x2,'list'):

> c1:=convert(x3,'list'):

> d1:=convert(y1,'list'):

> oo:=convert(II,'list'):

> plots[display](scatterplot(oo,a1,color=red) );                           > plots[display](scatterplot(oo,b1,color=red) );

> plots[display](scatterplot(oo,c1,color=red) );                        > plots[display](scatterplot(oo,d1,color=red) );

 


Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
107 Kb
Скачали:
0