Реєстрація користувачів у системі через стандартні html-форми. Упорядкований список студентів. Вхід у систему користувачів "з правами", страница 2

В такому випадку всі дані, що відправляються приєднуються до запиту, який відправляються браузером на сервер для завантаження сторінки. Однак нажаль втрачається можливіть створити в обраному посилання на результати виконання запиту. Однак при додаванні деякой інформації на сервер це не є необхаднйітю, оскільки при окжному такому б запиті знову відправлялись дані, тобто персилка файлів, додавання чи редагування записів виконувались при кожному запіті, що в більшості випадків може нашкодити. Для того щоб передавати дані під час запиту використовуються елементи input. Для кожного такого елементами атрибутом слід вказати тип (type), ім'я (name), та значення (value). Ім'я має бути унікальним, оскільки воно є необхідним для можливоті розпізнавання сервером данних. Тип може приймати значення: text, password, checkbox, submit, reset. text - тектове поле, як в прикладі. password - також текстове поле, однак для забезпечення конфиденційності замість символів що вводяться відображаються "*". submit формуэ кнопку выдправлення данних на сервер, а reset - переводить форму в початковий стан. checkbox - флажок, що може бути виділений. Також існує можливість для завантаження файлу, однак завантаження файлів на сервер через форми, це вже інша тема Окрім input існують також textarea та select, що дозволяють створити область для введення тексту, та випадаючий список відповідно. Для першого елемента все досить просто - це парній тег, і між відкриваючим, та закриваючим тегами знакодиться текст, що будет по замовчуванню відображатись на сторінці. Для другого ж елементу слід навести приклад:

<select name="someselect">
<option value="true"<Істина</option>
<option selected value="false"<Брехня</option>
</select>

Як можна побачити select також парний тег, що містить між відкриваючою та закриваючою його частинами список можливих. Кажний парний тег option являє собою один з елементів для вибору і містить між відкриаючим та закриваючим тегами видиме значення для вибору. Також він може мати атрибут selected, що вказує на те, що цей елемент за замовчуванням являється вибраним. Може бути присутнім атрибут value, який задає значення, що буде передане під час віправки форми на сервер у випадку коли обрано цей елемент з випадаючого списку.

Робота з даними, що були відправлені на сервер

Настав час розібратися з тим, яким чином можна працювати з данними відправленими на сервер в php. Так само, як і під час передачі данних може бути використаний один з двух методів post чи get, php розврізняє дані передені різними методами. Для отримання даних відправлених через форму існують два суперглобальні масиви $_POST та $_GET. Присутній такоє третій масив $_REQUEST, що не розрізняє метод передачі даних.

<form action="foo.php" method="post">
Им'я: <input type="text" name="username" /><br />
Email: <input type="text" name="email" /><br />
<input type="submit" name="submit" value="Відправ мене!" />
</form>

З форми такого вигляду можна отрмати дані, звертаючись до елементу суперглобального масиву з індексом, еквівалентним до атрибуту name елемента вводу. Наприклад:

<?php
echo $_POST['username'];
echo $_REQUEST['username'];
?>