Порівняння діяльності фірми в закритій стабільній економіці без та з урахуванням державного сектору, страница 5

2 Побудувати графіки залежності сумарного накопичення  від ставки ПДВ  і ставки податку на прибуток  для моделі (2.7).

3 Проаналізувати результати, давши відповіді на питання.

3.1 Як і на скільки відсотків змінюється накопичення власних коштів фірми з урахуванням державного сектору?

Сумарне накопичення з урахуванням державного сектору є значно меншим, в порівнянні з сумою без урахування податків. Для диференціальної  схеми кредитування – 25,7; для aнуїтетної  схеми кредитування – 25,98.

3.2 Дати економічну інтерпретацію побудованих графіків.

За графіком можна визначити, що податок на прибуток впливає на сумарне накопичення сильніше, ніж податок на додану вартість.

3.3 Порівняти вплив диференціальної та ануїтетної схем кредитування на бізнес-процес для моделей (2.4) та (2.7). Пояснити результати.

Для моделей без та з урахуванням державного сектору при ануїтетній схемі кредитування накопиченні витрати менші.

4 Розв’язати наступні задачі для моделей без і з урахуванням державного сектору.

4.1 Визначити аналітично, за скільки бізнес-циклів фірма збільшить суму власних коштів удвічі. Використовуючи таблицю 2.1, підтвердити правильність розрахунків.

Визначимо для диференціальної  схеми кредитування з рекуррентного співвідношення

Для моделі без  урахування державного сектору t = 0,339.

Для моделі з  урахуванням державного сектору t = 0,351.

Отже фірма подвоїть свої кошти після першого бізнес циклу в обох випадках, що підтверджує таблиця.

4.2 Яке значення „ножиць цін” є критичним для вигідності кредитної політики фірми?

Щоб кредитна політика фірми була вигідною, потрібно, щоб a>1, тому

    

При значенні„ножиць цін” менше 1,6 фірма не буде приносити дохід.

4.3 Дослідити вплив кредитних коштів на бізнес-процес. У якому випадку кредитні кошти сприяють комерційній діяльності, а в якому стримують її?

Якщо не брати кредит, то = 8414,0698 без урахування податків і = 1498,8616

з урахуванням податків, що в 15 і 21 відповідно разів менше ніж коли беремо кредит.

Висновок: відмовлятись від кредиту не  треба, але потрібно погоджувати нормальні відсотки.

4.4 Визначити ймовірність того, що фірма понесе збитки, якщо питаннями формування величин „ножиць цін” і норми накопичення буде займатися недосвідчений менеджер, що приймає рішення навмання, проте знає, що його досвідчений попередник звичайно встановлював значення „ножиць цін” не більше 2.5, а норми накопичення не більше 0.9. Використовувати модель (2.4).

Для того, щоб фірма не понесла збитки повинна виконуватись нерівність:

Виходячи з цієї нерівності ймовірність збитків близько 9,87%

4.6 Розв’язати задачу про недосвідченого менеджера, використовуючи модель (2.7). Чому при врахуванні державного сектору ризик банкрутства збільшується?

Для того, щоб фірма не понесла збитки повинна виконуватись нерівність:

4.5 Нехай норма накопичення, „ножиці цін”, кредит, річна процента ставка й ставки податків не змінюються з часом. Відомо, що цього недостатньо для того, щоб моделі (2.4) і (2.7) були стаціонарними. Чому? Які додаткові умови стаціонарності можна запропонувати?

Для стаціонарності системи потрібно, щоб сумарні накопичення не зазнавали сторонніх вливів.