Політика доходів і оплата праці. Тарифна система. Форми і системи оплати праці

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розділ 3 Організація оплати праці на підприємстві

Практичне заняття 9

Політика доходів і оплата праці. Тарифна система. Форми і системи оплати праці

Питання до розгляду на практичному занятті

1  Сутність оплати праці. Функції заробітної плати.

2  Складові елементи оплати праці.

3  Принципи організації заробітної плати та їх характеристика.

4  Види заробітної плати. Структура заробітної плати.

5  Повноваження підприємств в галузі праці та заробітної плати.

6  Тарифна система та її елементи.

7  Заробітна плата: форми і системи.

8  Сутність та сфера застосування відрядної форми оплати праці.

9  Системи відрядної форми оплати праці та їх характеристика.

10  Сутність та сфера застосування погодинної форми оплати праці.

11  Системи погодинної форми оплати праці та їх характеристика.

Питання для самостійної роботи

1  Основні положення Закону України “Про оплату праці”.

2  Нормування як підоснова встановлення заробітної плати.

3  Тарифно-кваліфікаційні довідники.

4  Тарифні ставки та їх застосування.

5  Тарифна сітка та її складові.

6  Розрахунок відрядної розцінки та відрядного заробітку за прямою та непрямою відрядною системою.

7  Розрахунок місячного заробітку за відрядно-прогресивною системою.

Формули для обчислення заробітної плати

Заробітна плата за почасовою формою оплати праці (Зп):

де Тг – годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн;

    Вф – кількість фактично відпрацьованих годин;

    Тм – місячна тарифна ставка або оклад, грн;

    Вдн_г – кількість днів у місяці за графіком;

    Вдн_ф – кількість фактично відпрацьованих днів за місяць.

Заробітна плата за відрядною формою оплати праці (Звідр),

,

де Рвідрі – відрядна розцінка одиниці продукції і-го виду, грн/од.;  (де Тдн – денна тарифна ставка, грн; Нвир – норма виробітку; Нч – норма часу);

Qi – кількість вироблених одиниць продукції і-го виду;

 п – кількість видів виробленої продукції.

Розрахунок непрямої відрядної розцінки         

,

де Рнв – непряма відрядна розцінка, грн/од.;

    Сдн –  денна тарифна ставка допоміжного робітника, грн;

   – норма виробітку п основних робітників, од.

Обчислення середнього тарифного коефіцієнта, тарифної ставки та розряду робіт

,   ,

,            ,

де Рс – середній розряд робіт (робітників);

    Т – трудомісткість робіт, нормо-год.;

    Чр – чисельність робітників;

    Кс – середній тарифний коефіцієнт робіт (робітників);

   – загальна трудомісткість робіт, зведена до 1-го розряду, нормо-год.;

   – загальна чисельність робітників, зведена до 1-го розряду; 

   – загальна трудомісткість робіт, зведена до коефіцієнта 1-го розряду,  нормо-год.;  

   –  загальна кількість робітників, зведена до коефіцієнта 1-го розряду;

   Сс – середня тарифна ставка, грн;

   Сс1 – тарифна ставка 1-го розряду, грн.

Приклади розв’язання типових задач

Розрахувати прямий відрядний заробіток та суму прогресивних доплат робітникові, якщо за місяць (184 год.) він відпрацював на основній роботі, за яку передбачена прогресивна виплата, 200 нормо-год.,       а на допоміжних роботах, які не передбачені основним завданням, –   ще 28 нормо-год. На основних роботах передбачається 5-й розряд (годинна тарифна ставка – 8,9 грн), на допоміжних – 3-й розряд (годинна тарифна ставка – 6,9 грн). За основну роботу, що виконана   понад місячну норму, застосовується форма оплати за 1,5  розцінками.

Прямий відрядний заробіток 184∙8,9=1637,6 грн;

Доплати  (200-184) ∙8,9∙1,5=213,6 грн;

Додатковий заробіток  28∙6,9=193,2 грн;

Загальна сума заробітної плати  1637,6+213,6+193,2=2044,4 грн.

Розрахувати відрядну розцінку, прямий відрядний заробіток і    коефіцієнт приробітку, якщо за  нормами передбачено виконання операцій ланкою робітників 4-го та 5-го розрядів (годинні ставки відповідно 7,3 та 7,8 грн), а фактично роботу виконували два робітники 5-го розряду за нормою часу 1,18 люд-год. на місяць, відпрацювавши удвох 348 люд-год. і виконавши 318 операцій.

Визначимо відрядну розцінку: Рв = 1,18∙7,8=9,2 грн.

Визначимо відрядний заробіток, виходячи з кількості виконаних операцій (з розрахунку на 1 робітника): Зпр=318∙9,2/2=1462,8 грн,

виходячи  з фактично відпрацьованого часу (за погодинною ставкою): 348∙7,8/2=1357,2 грн.

Визначимо коефіцієнт приробітку: Кпр=1462,8/1357,2-1=0,0778.

Розрахувати суму місячного заробітку робітника, праця якогооплачується за відрядно-преміальною системою, якщо за 23 робочих  дні по 8 годин він здав 978 виробів, норма часу на один виріб –                     0,22 люд-год., розцінка – 2 грн, премії виплачуються у розмірі 20% відрядного заробітку за 100%  виконання місячної норми та 1,15% за кожний відсоток її перевиконання.

Планова кількість виробів за місяць: 2∙38/0,22=836 виробів.

Визначаємо відсоток перевиконання норм: (978-836)/836∙100%=

=16,98%.

Фактичний відрядний заробіток: 2∙978=1956 грн.

Визначаємо розмір премії: (0,2+0,0115∙16,98) ∙1956=773,1 грн.

Загальний заробіток становитиме: 1956+773,1=2729,1 грн.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
298 Kb
Скачали:
0