Первісні корені та індекси. Загальні теореми, страница 3

I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

1

32

40

9

6

28

35

13

36

4

5

37

11

24

30

17

25

21

16

20

27

3

14

38

39

18

2

23

29

26

12

15

10

33

31

8

19

34

22

7

Тут номер рядка вказує число десятків, а номер стовпчика – число одиниць числа (індексу). У графі, спільній вказаним стовпчику та рядку, міститься відповідний індекс (число).

Наприклад, ind 25 знайдемо на перетині 2-го рядку з 5-м стовпчиком першої таблиці, тобто ind 25=4. Число, індекс якого 33 знайдемо в другій таблиці, на перетині третього рядку з третім стовпчиком, тобто 33 = ind17.

5.  Наслідки попередньої теорії

a.  Нехай p – просте непарне; α≥1, m – одне з чисел pα та p, c = φ(m).

b.  Нехай (n,c) = d; тоді:

1.  Конгруенція

xn = a(mod m); (a,m) = 1                                  (1)

розв`язується (і тим самим маємо лишок степеня n по модулю m)тоді і тільки тоді, коли ind a  кратний d.

У випадку, якщо конгруенція розв`язується, вона має d рішень.

2.  В зведеній системі лишків по модулю m число лишків степеня n є  .

Дійсно, конгруенція (1) рівносильна наступній:

n ind x ≡ ind a(mod c)                                      (2)

котра розв`язується тоді і тільки тоді, коли ind а кратний d.

Якщо (2) розв`язується, то ми можемо знайти d непорівнянних по модулю c значень для ind x; їм відповідає d непорівнянних по модулю m значень для x.

Таким чином вірно твердження 1.

Серед чисел 0, 1, …. , c-1, які є найменшими індексами лишків зведеної системи по модулю m, є кратних d. Отже твердження 2 вірне.

Приклад 1. Для конгруенції

x3 ≡ 23(mod 41)                                   (3)

маємо (8,40) = 8, причому ind 23 = 36не ділиться на 8. Значить (3) не розв`язується.

Приклад 2. Для конгруенції

x12 ≡37(mod 41)                                  (4)

маємо (12, 40) = 4, причому ind 37 = 32 ділиться на 4. Значить (4) розв`язується і має 4 рішення.

Конгруенція (4) рівносильна наступним:

12 ind x ≡ 32(mod 40), ind x ≡ 6(mod 10)

Звідси для ind x знайдемо 4 непорівнянних по модулю 40 значення:

indx = 6, 16, 26, 36

Згідно чому знайдемо 4 розв`язки конгруенції (4)

x ≡ 39; 18; 2; 23(mod 41)

Приклад 3. Числа

1, 4, 10, 16, 18, 23, 25, 31, 37, 40                   (5)

індекси котрих рівні 4, це всі біквадратичні лишки (або всі лишки довільного степеня n = 4, 14, 28, …, де(n,40) = 4), серед найменших додатних лишків по модулю 41. Кількість чисел з ряду (5) це .

c.  Число a є лишком степеня n по модулю m тоді і тільки тоді, коли

                                   (6)

Дійсно, умова ind a ≡ 0(modd) рівносильна ind a ≡ 0(modc). Останнє рівносильно умові (6).

Приклад. В теоремі пункту 3 неможливість конгруенції  рівносильна умові, що g – нелишок степеня q по модулю m. Отже неможливість конгруенції рівносильна умові, що g–квадратичний нелишок по модулю m.

d.   

1.  Показник δ, котрому a належить по модулю m, визначається рівністю (ind a, c) = ; належність a до числа первісних коренів по модулю m визначається рівністю (ind a, c)=1.

2.  В зведеній системі лишків по модулю m число чисел, які належать показнику δ, є φ(δ), а число первісних коренів є φ(c).

Дійсно, δ  - найменший дільник c з умовою aδ ≡ 1(mod m). Ця умова рівносильна

Δ ind a ≡ 0(mod c)

або

ind a ≡ 0(mod)

Значить,δ – найменший дільникc, при якому   ділить ind a, звідси  - найбільший дільник c, який ділить ind a, тобто =(ind a, c). Отже твердження 1 вірне.

Серед чисел 0, 1, … , c-1, які є найменшими індексами лишків зведеної системи по модулю m, кратними  є числа виду , де y = 0, 1, … , δ-1. Умова  рівносильна умові (y, δ) = 1; останньому задовольняє φ(δ) значеньy. Отже твердження 2 вірне.

Приклад 1. В зведеній системі лишків по модулю 41 числами, які належать показнику 10, є числа aз умовою (inda, 40) = =4, тобто числа

4, 23, 25, 31.

Число цих чисел є 4 = φ(10).

Приклад 2. В зведеній системі лишків по модулю 41 первісними коренями є числа a з умовою (ind a, 40) = 1, тобто числа

6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35.

Число цих первісних коренів становить 16 = φ(40).

6.  Індекси по модулю 2α

a.  Для модулю 2α попередня теорія замінюється декілька більш складнішою.

b.  Нехай α=1. Тоді 2α=2. Маємо φ(2)=1. Первісним коренем по модулю 2 буде, наприклад, 1≡-1(mod2). Число 10=(-1)0=1 створює зведену систему лишків по модулю 2.