Первісні корені та індекси. Загальні теореми, страница 2

        (1)

Дійсно, якщо g- первісний корінь, то тим самим він не може задовольняти ні одну з конгруенцій (1).

не задовольняло ні одну з конгруенцій.

, ми мали б , що протирічить нашому припущенню. Значить, δ=c та g- первісний корінь.

Приклад 1.

Нехай m=41. Маємо φ(41)=40=23∙5 ,. Отже, для того, щоб число gкотре не ділиться на 41, було первісним коренем по модулю 41, необхідно і достатньо, щоб це g не задовольняло ні одну з конгруенцій.

g8≡1(mod41), g20≡1(mod41)            (2)

Але підставляючи числа 2,3,4,…, знаходимо (по модулю 41)

28≡10, 38≡1, 48≡18, 58≡18, 68≡10

220≡1, 420≡1, 520≡1, 620≡40

Звідси бачимо, що числа 2, 3, 4, 5 не первісні корені, так як кожне з них не задовольняє, хоча б, одній з конгруенцій (2).

Приклад 2

Нехай m=1681=412.Первісний корінь і тут можна було б знайти, користуючись загальною теоремою. Але ми можемо знайти його легше, використовуючи теорему (2,e). Знаючи вже (приклад 1), що первісний корінь по модулю 41 рівний 6, знаходимо

640=1=41(3+41l)

(6+41t)40=1+41(3+41l-639t+41T)=1+41u

Для того, щоб uне ділилось на 41 достатнь взяти t=0. Тому в якості первісного кореня по модулю 1681 можно взяти число 6+41∙0=6

Приклад 3

Нехай m=3362=2∙1681. Первісний корінь і тут можно було б знайти використовуючи загальну теорему, але ми знайдемо його простіше, використовуючи (2,f). Знаючи вже (приклад 2), що первісний корінь по модулю 1681 це 6, в якості первісного кореня по модулю 3362 можно взяти непарне з чисел 6,6+1681, тобто число 1687.

4.  Індекси по модулям pαта p

a.  Нехай p – просте непарне, α≥1; m – одне з чисел pαта p2α; c= φ(m), g – первісний корінь по модулю m.

b.  Якщо γ пробігає найменші додатні лишки  γ = 0, 1, … , c-1 по модулю c, то gγ пробігає дану систему лишків по модулю m.

Дійсно, gγ пробігає c чисел, взаємно простих з m, та маючи на увазі (b, 1), непорівнянних по модулю m.

c.  Для чисел a, взаємно простих з m, введемо поняття про індекс, яке представляє собою аналогію логарифму; при цьому первісний корінь грає роль, аналогічну ролі основи логарифмів.

Якщо

a≡gγ(mod m)

(вважаємо, що γ≥0), то γ зветься індексом числа a по модулю m з основою g та позначається символом γ=indga.

Враховуючи(4,b) всяке a, взаємно просте з m, має певний єдиний індекс γ' серед чисел ряду

γ = 0, 1, … , c-1

Знаючи γ', ми можемо вказати і всі індекси числа a; згідно з (1,c) це будуть всі невід`ємні числа класу

γ≡γ'(modc)

Безпосередньо з даного визначення індексу слідує, що числа з даним індексом γ утворюють клас чисел по модулю m.

d.  Маємо

Ind ab…l ≡ ind a + ind b + … +ind l(mod c)

також

ind an ≡ n ind a(mod c)

Дійсно,

a ≡ gind a(mod m), b ≡ gind b(mod m), … ,l ≡ gind l(mod m)

звідки, перемножуючи, знаходимо

ab…l≡ ginda + indb + … + ind l(mod m)

Отже, ind a + ind b + … + ind l – один з індексів добутку ab…l.

e.  Для кожного модуля p складені так звані таблиці індексів. Це дві таблиці; перша – для знаходження індексу по числу, друга – для знаходження числа по індексу. Таблиці містять найменші додатні лишки чисел (зведена система) та їх найменших індексів (повна система) по модулям p та c = φ(p) = p-1.

Приклад. Побудуємо вказані таблиці, для модуля p=41.У попередніх прикладах було показано, що первісним коренем по модулю 41 буде g=6; його ми візьмемо  за основу індексів. Знаходимо (беруться конгруенції по модулю 41):

60 ≡  1   68 ≡ 10    616 ≡ 18  624 ≡ 16   632 ≡ 37

61 ≡  6   69 ≡ 19    617 ≡ 26  625 ≡ 14   633 ≡ 17

62 ≡ 36  610 ≡ 32   618 ≡ 33  626 ≡  2    634 ≡ 20

63 ≡ 11  611 ≡ 28   619 ≡ 34  627 ≡ 12   635 ≡ 38

64 ≡ 25  612 ≡  4    620 ≡ 40  628 ≡ 31   636 ≡ 23

65 ≡ 27  613 ≡ 24   621 ≡ 35  629 ≡ 22   637 ≡ 15

66 ≡ 39  614 ≡ 21   622 ≡  5   630 ≡  9    638 ≡ 8

67 ≡ 29  615 ≡  3    623 ≡ 30  631 ≡ 13   639 ≡ 7

Отже вказані таблиці будуть

P=41, p-1=23·5, g=6

N

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

8

34

23

20

0

3

14

28

26

27

19

10

15

31

36

18

12

25

13

19

22

37

4

21

1

24

17

2

39

33

5

32

38

16

11

35

30

9

7

6