Оцінювання параметрів і перевірка статистичних гіпотез у випадку вибірок малого об’єму. Моделювання зростання прибутку фірми. Визначення оптимальної поліноміальної регресії, страница 9

Атлет

Кращий результат стрибків у довжину (см)

91

А

795

790

796

792

800

789

804

798

802

805

В

804

790

796

792

816

789

888

799

890

818

92

А

833

830

832

837

834

832

835

836

835

833

В

832

830

815

822

827

832

835

836

825

 

93

А

773

787

792

779

783

790

773

784

778

788

В

788

794

792

785

783

791

789

784

780

792

94

А

760

760

765

748

744

761

755

761

759

 

В

768

760

765

762

764

761

766

761

767

 

95

А

801

805

795

789

804

802

796

800

798

 

В

805

805

796

789

804

805

796

808

 

96

А

810

812

814

815

811

808

810

815

 

В

812

812

816

816

811

716

816

818

817

 

97

А

835

827

832

830

834

830

831

835

 

В

820

827

832

827

822

830

817

825

 

98

А

793

798

802

801

808

791

788

803

 

В

798

805

808

801

808

800

799

803

 

99

А

823

827

829

825

822

824

827

 

В

823

817

818

825

823

810

817

809

 

100

А

831

828

830

832

829

836

832

835

 

В

832

828

835

832

830

836

832

 

Завдання 2

Моделювання зростання прибутку фірми

З метою вивчення динаміки росту прибутку фірми проведені статистичні дослідження її прибутку за останні
9 років у відсотках до базового (нульового) року.

Необхідно:

1  Скласти рівняння лінійної регресії. Невідомі коефіцієнти оцінити методом найменших квадратів. Перевірити, що сума випадкових відхилень дорівнює нулю. Обчислити коефіцієнт детермінації лінійної моделі. Оцінити середній ріст прибутку фірми за рік.

2  Визначити оптимальну функцію регресії методом характерних середніх з дев'яти можливих функцій.

3  Для встановленої оптимальної залежності росту прибутку фірми від часу за допомогою необхідних перетворень одержати лінійну модель. Методом найменших квадратів оцінити невідомі коефіцієнти моделі. Обчислити коефіцієнт детермінації цієї моделі. Зробити оцінку величини прибутку через 3,5 роки з початку роботи.

4  Порівняти лінійну та оптимальну функції регресії шляхом порівняння коефіцієнтів детермінації та прогнозних значень прибутку на кінець поточного і середину наступного років.

Дані про роботу фірми необхідно вибрати із табл. 2 у відповідності з номером варіанту.


  Таблиця 2