Опис абстрактного класа «Об’єкт обчислення» з елементом даних «Обчислювальний параметр»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Кафедра комп’ютерних наук

Курсова робота

З дисципліни

«Алгоритмічні мови»

Варіант 10

Виконала: студентка группи ІН-91

Татарченко А.С.

Перевірила:

Скаковська А. М.

Суми 2011

Постановка задачі

Напруженість поля зарядженої частинки, що рухається, обчислюється по формулі:

Де е – заряд частинки;

 - швидкість;

 - кут між напрямом швидкості і прямою, яка проведена від частинки в задану точку поля;

R – відстань від частинки до заданої точки поля;

Описати абстрактній клас «Об’єкт обчислення» з елементом даних «Обчислювальний параметр».

Передбачити чисті віртуальні функції:

1)  Прочитання даних із файлу;

2)  Розрахунок обчислювального параметру;

3)  Занесення в файл результату та вхідних данних.

Описати клас «Частинка», похідний від абстрактного класу.

В ньому добавити елемент даних: е, , , R.

Крам віртуальних функцій передбачити перевантажені операції приєднання порівняння (= =, ?=, <, <=, >, >=), а також конструктори: пустий, з ініціацією і копіювання.

Привести приклад програми, в якій застосовується усі конструктори, члени-функції і перевантажені оператори.

Порядок значень параметрів:

Пояснювальна записка

Таблиця символьних умов

Похожие материалы

Информация о работе