Операційна (поточна) діяльність підприємства. Показники оцінки діяльності підприємства. Поняття про економічні затрати. Управління витратами підприємства. Аналіз поводження витрат та їх оцінка

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Тема 1. Операційна (поточна) діяльність підприємства

1.  Зміст операційної діяльності

2.  Поточна виробнича діяльність

3.  Поточна комерційна діяльність

4.  Поточна фінансова діяльність

1.  Зміст операційної (поточної) діяльності

У процесі свого функціонування підприємство може займатися операційною, інвестиційною діяльністю.

Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування й реалізації найбільш ефективних форм вкладень капіталу, спрямованих на розширення потенціалу підприємства.

Інвестиційна діяльність є головною формою реалізації економічної стратегії підприємства, забезпечення росту його активів. Обсяги інвестиційної діяльності є головним вимірником темпів економічного розвитку (обсяг валових інвестицій, обсяг чистих інвестицій), і характеризуються істотною нерівномірністю по окремих періодах. Інвестиційній діяльності властиві інвестиційні ризики.

Головна роль приділяється операційній (поточній) діяльності, під якою розуміють основний вид діяльності підприємства, з метою якої воно створене.

Характер операційної діяльності підприємства визначається насамперед специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Основу операційної діяльності більшості підприємств становить виробничо-комерційна або торговельна діяльність. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основою для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів й інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність є основою для банків й інших фінансових інститутів.

Операційна діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями, щовизначають характер формування прибутку:

1.  Операційна діяльність є головним компонентом всієї господарської діяльності підприємства, основною метою його функціонування. Основний обсяг активів, що формуються, а також основна чисельність персоналу підприємства обслуговують цю діяльність. Відповідно прибуток від операційної діяльності при нормальних умовах функціонування підприємства займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі прибутку підприємства.

2. Операційна діяльність носить пріоритетний характер стосовно інвестиційного й інших видів діяльності. Тому розвиток будь-яких інших видів діяльності не повинен вступати в протиріччя з розвитком операційної діяльності, а тільки підтримувати її. Відповідно й прибуток від інвестиційного й інших видів діяльності не повинен формуватися на шкоду формуванню прибутку від операційної діяльності.

3.  Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним параметром оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємства. Відповідно до можливості формування операційного прибутку на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають мету й завдання не тільки політики керування прибутком, але й спрямованість загальної стратегії розвитку підприємства.

4.  Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності підприємства, носять регулярний характер. У порівнянні з операціями інших видів діяльності частота операцій по ній найвища. Це визначає регулярність формування операційного прибутку в нормальних умовах господарювання підприємства.

5.  Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на товарний ринок, у той час як інвестиційна його діяльність здійснюється переважно на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність пов'язана з різними видами й сегментами товарного ринку, обумовленими специфікою використовуваної сировини й матеріалів, складом використовуваного устаткування, характером готової продукції. Відповідно й умови формування операційного прибутку в значній мірі пов'язані зі станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку.

6.  Здійснення операційної діяльності пов'язане з уже інвестованим капіталом,у той час як майбутнє інвестування капіталу є предметом інвестиційної діяльності підприємства. Інвестований в операційну діяльність капітал приймає форму операційних активів підприємства. Від складу цих активів, їхньої збалансованості, швидкості обігу й інших характеристик значною мірою залежить здатність підприємства генерувати операційний прибуток. Тому одним з важливих факторів  успішного формування операційного прибутку є ефективне керування операційними активами підприємства.

7.  У процесі операційної діяльності споживається значний обсяг живої праці,на відміну від інвестиційної діяльності, де витрати цієї праці несуттєві. Відповідно й здатність підприємства генерувати операційний прибуток у значній мірі залежить від достатності використовуваних трудових ресурсів, професійного й кваліфікаційного складу персоналу й т.п.

8.  Операційній діяльності властиві, поряд із загальними, і специфічні види ризиків, що поєднуються поняттям операційний ризик.Тому рівень операційного прибутку, одержуваний підприємством при різних альтернативних варіантах господарювання, повинен у першу чергу зіставлятися з рівнем операційного ризику.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
444 Kb
Скачали:
0