Написання програми, що знаходить активну потужність, яка розсіюється в діелектрику, страница 3

    return 1;

    else return 0;

   }

 friend double get_obchisl_parametr(Dielectric &x);

};

double get_obchisl_parametr(Dielectric &x)

{return x.rozrahunok();}

void main()

{   clrscr();

    Dielectric x;

    Obect_obchisl &p1=x;

    p1.vvod("input.txt");

    p1.rozrahunok();

    Dielectric y(1.5, 2.5, 2e-9,1e-3 );

    Obect_obchisl &p2=y;

    p2.rozrahunok();

    Dielectric z(1, 2, 3e-9,1e-3);

    Obect_obchisl &p3=z;

    p3.rozrahunok();

    Dielectric w;

    w=x;

    Obect_obchisl &p4=w;

    p4.rozrahunok();    cout<<"Pa(x)="<<get_obchisl_parametr(x)<<endl<<"Pa(y)="<<get_obchisl_parametr(y) <<endl   <<"Pa(z)="<<get_obchisl_parametr(z)<<endl<<"Pa(w)=" <<get_obchisl_parametr(w)<<endl;

 if (x>=y)

     cout <<endl<< " x >= y: [ " <<get_obchisl_parametr(x)<< " >= "                                                      <<get_obchisl_parametr(y)<<" ]"<< endl;

    else if (x<y)

     cout << " x < y:  [ " <<get_obchisl_parametr(x)<< " < " <<get_obchisl_parametr(y)<<" ]"<< endl;

    if (y<=z)

     cout << "y <= z: [ " <<get_obchisl_parametr(y)<< " <= " <<get_obchisl_parametr(z)<<" ]"<< endl;

    else if (y>z)

     cout << " y > z:  [ " <<get_obchisl_parametr(y)<< " > " <<get_obchisl_parametr(z)<<" ]"<< endl;

    if (x==w)

     cout << "x == w: [ " <<get_obchisl_parametr(x)<< " == " <<get_obchisl_parametr(w)<<" ]"<< endl;

    if (x!=z)

     cout << "x != z: [ " <<get_obchisl_parametr(x)<< " != " <<get_obchisl_parametr(z)<<" ]"<< endl;

    p1.vivod("output.txt");

    getch();

}

Файл з вхідними даними

Результати роботи програми

Файл з результатами роботи програми

Висновок

У програмі були використані основні знання з С++: класи, віртуальні функції, конструктори, перевантажений оператор присвоєння, дружні функції, перевантажені операції, наслідування класів, абстрактні класи, класи потоків, файлове введення/виведення із застосуванням потоків, маніпулятори. Тому, в ході виконання курсової роботи були засвоєні основи розробки програми в середовищі програмування Borland C++. І в результаті роботи була написана програма яка знаходить активну потужність, яка розсіюється в діелектрику.

Список літератури

1.  Бруно Бабэ «Просто и ясно о Borland С++», КВК СОФТ Москва 2001.

2.  Пол Лукас «С++ под рукой», КИЕВ НИПФ «ДиаСофт» 1993.

3.  Джес Либерти «Освой С++ за 21 день».