Міжнародна регіональна інтеграція. Сутність, причини й цілі міжнародної економічної інтеграції. Етапи міжнародної інтеграції, страница 6

3.  Наведіть приклади інтеграційних угрупувань у різних регіонах світу, що ставлять за мету створення зони вільної торгівлі, митного союзу, загального рину.

4.  Які типи економічних ефектів виникають при створення митного союзу?

5.  Поясніть виникнення ефекту створення торгівлі й ефекту відхилення торгівлі.

6.  Від чого залежить зростання чи падіння загального рівня добробуту в результаті створення митного союзу?

7.  У наслідок яких закономірностей інтеграція в більшості випадків веде до загального зростання добробуту країн, шо беруть участь у них?

8.  Які сторони розвитку інтеграційного процесу в Європі є для України сприятливими і які несприятливими?

Практичні завдання

3 Завдання. Львівський автобусний завод (ЛАЗ) має 50% акцій у капіталі нафтопереробного заводу «Туркменбензин» у Туркменістані. Прибуток «Туркменбензину» становить 200 тис. у.о., з яких 100 тис. були реінвестовано як дивіденди. ЛАЗ надав «Туркменбензину» довгостроковий кредит на 500 тис. у.о. під 10% річних. Зі свого боку «Туркменбензин» дав Лазу короткостроковий торговельний кредит на 100 тис. у.о. під 15% річних для закупівлі у нього бензину. З метою одержання кредитних грошей ЛАЗ випустив корпоративні облігації на 100 тис. у.о. під 8% річних, які купив «Туркменбензин». Як будуть відображені ці операції в платіжному балансі України?

4 Правильно/неправильно.

  Коли англійське відділення ІВМ переводить свій прибуток у США, то ця операція виступає як кредит у платіжному балансі Англії.

  Підсумок платіжного балансу країни, по суті,  завжди становить нуль.

  Коли ми надаємо позики резидентам інших країн, ця операція виступає як кредит у нашому платіжному балансі.

  Коли американська компанія ІВМ купує в Києві завод, ця операція виступає як кредит у платіжному балансі України.

  Дефіцит балансу за поточними операціями фінансується в основному чистим припливом капіталу.

Глобалізація економічного розвитку.

Інтеграція України у світову економіку

1 Автомобільне колесо коштує у Словаччині 100 дол., у Росії - 60 дол., а в Польщі - 80 дол. Словаччина - мала країна, і її зовнішня торгівля не впливає на рівень світових цін.

А. У Словаччині вводиться 100% адвалорний тариф на імпорт коліс із Росії й Польщі. Чи буде Словаччина продовжувати імпортувати колеса?

Б. Якщо після цього Словаччина утворить митний союз із Росією, чи буде  вона сама виробляти колеса або їх імпортувати?

В. Який ефект створення торгівлі або відхилення торгівлі виникає при створенні митного союзу між Словаччиною й Росією?

М. Припустимо тепер, що у Словаччині вводять 50%, а не 100% адвалорний тариф на імпорт коліс із Росії й Польщі. Чи буде Словаччина продовжувати імпортувати колеса?

Д. Якщо тепер Словаччина створить митний союз із Росією, чи буде вона сама виробляти колеса або їх імпортувати?

Е. Який тепер ефект створення торгівлі або відхилення торгівлі виникає при створенні митного союзу між Словаччиною й Росією?

2 Чи справедливе таке висловлення: «Виграш малої країни від інтеграції з великою країною більший, ніж у великої країни»?

3 Існує думка, що економічна інтеграція між країнами, що розвиваються, не може забезпечити істотного зростання їхнього добробуту, оскільки в них просто немає достатніх асортиментів товарів, що становлять інтерес для взаємної торгівлі. Яка Ваша думка?

4 З 1994 р. набрала чинності угода про свободу торгівлі між США й Канадою. Які наслідки для:

а) США;

б) Канади;

в) країн Європи?

5 Коли Португалія й Іспанія, що були імпортерами сільськогосподарської продукції із США, вступили в ЄС, США, загрожуючи підвищенням імпортних мит на імпорт із країн ЄС, вимагали збільшення доступу для своїх сільськогосподарських товарів на європейський ринок. Чому це відбулося?