Міжнародна регіональна інтеграція. Сутність, причини й цілі міжнародної економічної інтеграції. Етапи міжнародної інтеграції, страница 5

Мета АТЕС - шляхом об'єднання країн у даному угрупуванні стимулювати взаємне співробітництво в різних областях: у першу чергу на ринку товарів і капіталів, а також в області транспорту, енергетики й т.ін. Кінцева мета об'єднання - утворення зони вільної торгівлі до 2020р., а всі необхідні умови для цього повинні бути забезпечені промислово розвиненими країнами об'єднання до 2010р.

Інтеграційні процеси розвиваються на різних континентах, у різних регіонах земної кулі: в Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці. У 80-ті роки ХХ ст. країни, що розвиваються, заснували понад 40 торгово-економічних об'єднань, але більшість із них перебували на підготовчому етапі, деякі з них до цього часу вже розпалися.

Особливо слід сказати про таке інтеграційне об'єднання, що виникло в останньому десятилітті, як Співдружність Незалежних Держав (СНД) (1992 р.), у яке входили 12 країн до кінця 2008 р.: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан та Україна, як асоційований член. 18 серпня 2009 Грузія офіційно перестала бути членом Співдружності.

У межах СНД у 1992 р. був підписаний договір про вільну торгівлю, а у вересні 1993 р. – договір про створення економічного союзу, у 2004 р. – про єдиний економічний простір. Добавити

Незважаючи на те, що економіка країн-членів СНД – була раніше інтегрована в єдиний народногосподарський комплекс, економічні відносини між ними будуються важко. Заважають зміцненню й зімкненню Співдружності Незалежних Держав як протиріччя економічного й політичного характеру між країнами-членами, так й явні й приховані дії західних країн, які прагнуть остаточно роз'єднати колишні радянські республіки й будувати відносини з кожною з них окремо.

Найголовнішим фактором, що перешкоджає розвитку інтеграційних процесів у СНД, є політичний. Політичні й націоналістичні амбіції деяких операторів країн-членів СНД - не дозволяють створити  умови найбільшого сприяння в економічних, правових, інформаційних сферах.

Як відомо, головною ланкою інтеграційного зближення є мікрорівень, співробітництво й кооперація між зацікавленими підприємствами, яких на території колишнього СРСР тисячі. Однак на території СНД даний фактор аж ніяк не домінує. Багато в чому через те, що не ухвалені рішення політичного характеру, а якщо й ухвалені, то «не працюють». Так, хоча й був підписаний у 1993р. рамковий договір про створення економічного союзу, відкритий для вступу кожної із країн СНД, робилися спроби реального створення митного союзу, однак виконання поставлених завдань гальмувалося найчастіше саме політиками.

Були створені й наднаціональні органи управління, такі, як, наприклад, Міждержавний економічний комітет (ММК) у жовтні 1994р.-постійнодіючий виконавчо-розпорядницький міжурядовий орган з певними контрольними функціями, однак процеси усередині СНД як і раніше не ведуть до реального об'єднання ресурсів, коштів і зусиль країн-учасниць в інтересах формування нової реальної економічної спільноти.

Для України членство в СНД об'єктивно вигідно з кількох сторін.

1Причини економічного характеру:

-  економічна залежність економіки України саме від країн СНД;

-  товари України більш конкурентоспроможні на ринках цих країн;

-  технологічний зв'язок українських підприємств із підприємствами інших країн-членів СНД.

2Причини неекономічного характеру:

Історична, культурна й релігійна спільність народів, родинні зв'язки й т.д.

Таким чином, перед країнами СНД стоїть завдання розроблення й реалізації нової моделі економічного союзу, яка б відповідала їхнім довгостроковим інтересам.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке економічна інтеграція? Які її передумови і мета?

2.  Які основні етапи інтеграційного процесу, що в них загального й у чому різниця?