Моделювання програми "Інтегрована інформаційно-пошукова система МВС України"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст

1.  Постановка завдання.   …3                                                                                    

2.  Технічне завдання.  ….4

3.  Список всіх основних об’єктів, які лежать у межах системи, що                          моделюється.           …...7

4.  Об'єднання об'єктів зі списку в групи.      ….8

5.  Функції, які повинні виконуватися в рамках системи, що моделюється.  …7

6.  Групування подібних функцій.   …8

7.  Список питань, на які повинна відповідати модель.     …9

8.   Визначення, як буде використовуватись модель або хто буде її          застосовувати.        ….9

9.  Формулювання мети моделі, об’єднав при цьому всі питання, ставленні системі, в одному реченні.          …9

10.  Визначення точки зору моделі.    …9

11.  Створення  у середовищі BPwin(AllFusion Proccess Modeler) моделі системи, використовуючи функціональну методологію IDEF0.    …10

12.  Створення у середовищі Enterprise Architect 7.0 моделі системи, використовуючи об'єктну методологію UML:

a) діаграма класів;     …18

б) діаграма діяльності.    …19

1.Постановка завдання:

1.  Визначить програмну систему, що моделюється. Модель системи обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем.

2.  Складіть технічне завдання на розробку програмної системи

3.  Складіть список всіх основних об'єктів, які, на Вашу думку, лежать у межах системи, що моделюється. Система, що моделюється повинна містити в собі не менш ,ніж 10 об'єктів.

4.  Проведіть критичний аналіз отриманого списку об'єктів й ,якщо потрібно, видаліть ті з них, які, може бути, потрапили в список випадково.

5.  Проведіть об'єднання об'єктів зі списку в групи. На цьому етапі можливе виявлення нових об'єктів і включення їх у список.

6.  Перелічите список функцій, які повинні виконуватися в рамках системи, що моделюється. При складанні списку функцій співвідноситеся зі списком об'єктів, що Ви вже розробили раніше.

7.  Згрупуйте подібні функції. У міру складання й групування списку функцій може змінитися список об'єктів області, що моделюється. Об'єкти можуть виключатися зі списку, але можуть бути й повернуті назад.

8.  Складіть список питань, на які повинна відповідати модель. Число питань  повинне бути не менш 10.

9.  Використовуючи список питань, спробуйте визначити хто буде її застосовувати.

10.  Сформулюйте мету моделі. Для цього спробуйте всі питання, які Ви задали щодо  системи, звести воєдино в одній пропозиції. Це й буде формулювання мети моделі.

11.  Визначить точку зору моделі. Для цього складіть список претендентів, з позиції яких може розглядатися система, що моделюється. Напроти кожного претендента поставте ті питання, на які він зможе відповісти. Виберіть із них того, позиція якого може дати відповідь на більше число питань, що задають системі. Ця позиція й буде точкою зору моделі.

12.  Створіть у середовищі BPwin(AllFusion Proccess Modeler) модель системи, використовуючи функціональну методологію IDEF0,яка б складалась з контекстної діаграми, діаграм декомпозиції 1-3 рівнів. Опишіть мету моделі і точки зору моделі, а також автора моделі На діаграмі декомпозиції 1 рівня повинне перебувати не менш чотирьох функціональних блоків. У кожного функціонального блоку 1 рівня декомпозиції повинна бути діаграма декомпозиції 2 рівня. Також повинна бути передбачена не менш однієї діаграми декомпозиції 3 рівня. Кожен тип дуг повинен бути виділений різними кольорами.

13.  Побудувати у середовищі Enterprise Architect 7.0 модель системи, використовуючи об'єктну методологію UML, яка б складалася із діаграми класів і  діаграми діяльності:

а.   Діаграма класів повинна складатися мінімум з 6 класів, у яких обов'язково повинні бути задані: ім'я класу, набір атрибутів(не менш 3) і операцій(не менш 3). Не менш чим в двух  операціях класу  повинні бути передбачені вхідні параметри. Також класи повинні бути зв'язані не менш 2 типами відносин : асоціації(або залежності) і агрегації(або узагальнення). Також повинне бути коротко описане призначення кожного класу за допомогою приміток.

б.  Діаграма діяльності повинна складатися мінімум з 6 станів діяльності, не менше одного стану під діяльності(який повинен складатися не менше, чим із 3 станів діяльності), не менш двох розгалужень, не менш двох паралельних потоків керування й мати не менш 3 доріжок.

2. Технічне завдання

1. Вступ

Технічне завдання поширюються на розробку програми, необхідної для  пошуку(внесення) інформації про громадян України, осіб, що вчинили правопорушення або злочин та іншої необхідної інформації.

Переваги програми в тому, що співробітники правохоронних органів, невиходячи з кабінету мають можливість слідкувати за фактами, подіями, які відбулися з фізичними особами, встановити коло їх злочинних звязків, оперативно реагувати на затримання розшукуємих злочинніиків іншими териториальними органами при складанні по відношенню до них адміністративних протоколів; мають можливість відслідковувати в границях всієї області інформацію відносно повторних амінправопорушень, а також про володарів зброї та осіб, які потрапляють під адміністративний контроль.

2. Основи для розробки

2.1. Основою для данної роботи є договір №358 від 1 лютого 2011р.

2.2. Назва роботи: «Інтегрована інформаційно-пошукова система МВС України».

      Виконавці: Сохань В.

3.Призначення:

Похожие материалы

Информация о работе