Методичні вказівки та контрольні завдання з теми «Основні поняття дослідження операцій» курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій», страница 8

Мінімізувати витрати.

27 Механічний завод при виготовленні трьох різних деталей I, II, III використовує токарні, фрезерні та стругальні верстати. При цьому обробку кожної деталі можна проводити трьома різними технологічними способами Т1, Т2, і Т3. У таблиці зазначені норми часу при обробці робили на відповідному верстаті кожним технологічним способом, а також ресурси (верстато-годин) кожної групи верстатів. Прибуток від продажу кожного виду виробу становить відповідно 22, 18 і 30 грн.

Скласти оптимальний план завантаження виробничих потужностей, що забезпечує максимальний прибуток.

Тип верстата

Норми часу на обробку деталей, год.

Ресурс часу

I

II

III

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Токарний

1

0.9

1.1

1.2

1.5

-

0.9

-

-

200

Фрезерний

0.8

0.8

1.3

0.9

1.1

1.3

1.1

0.8

-

400

Стругальний

-

0.7

1.0

0.7

-

1.3

1.3

0.6

-

300

28 Для виготовлення сплаву зі свинцю, цинку, олова визначеного складу використовується сировина у вигляді п'яти сплавів із тих самих металів, що відрізняються складом і вартістю 1 кг (див. таблицю).

А. Визначити, яку кількість сплаву кожного виду потрібно взяти, щоб виготовити при мінімальній собівартості сплав, що містить 20% свинцю, 30% цинку і 50% олова?

Б. Розв’язати ту саму задачу при таких обмеженнях на склад сплаву: олова – від 40% до 60% і цинку – від 20% до 30%.

В. Розв’язати ту саму задачу при таких обмеженнях на склад сплаву: олова – не більше 40% і цинку – не менше 20%.

Тип сплаву

Зміст металу, %

Питома вартість, грн./кг

свинець

цинк

олово

I

15

40

45

8

II

10

80

10

17

III

30

30

40

10

IV

40

25

35

12

V

10

70

20

15

29 Деталі А, В та С можна обробляти на трьох верстатах (I, II, III). У таблиці зазначені норми витрат часу на обробку верстатом відповідної деталі, вартість 1 г роботи верстата і граничний час роботи верстата. Припускаючи, що будь-яка деталь може оброблятися на будь-якому верстаті, визначити оптимальну виробничу програму, що забезпечує максимум товарної продукції (Т).

Верстати

Норма часу обробки

Вартість 1 години, грн.

Час роботи верстата, год.

А

В

С

I

0.3

0.1

0.2

30

50

II

0.5

0.2

0.4

20

60

III

0.4

0.5

0.3

15

40

30 Використовуючи дані таблиці і припускаючи, що кожна деталь послідовно обробляється на кожному верстаті, скласти виробничу програму за одним з таких критеріїв:

1)  максимум П;

2)  максимум Т;

3)  максимум П за умови, що деталей А – не менше 300 шт., деталей У – не більше 200 шт.;

4)  максимум Т при заданому асортименті 3:2:1;

5)  мінімум S при заданому асортименті 1:2:3.

Верстати

Норма часу обробки

Вартість 1 год., грн.

Час роботи верстата, год.

А

В

С

I

0.3

0.1

0.2

30

50

II

0.5

0.2

0.4

20

60

III

0.4

0.5

0.3

15

40