Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни "Методи ефективного управління економічними системами"

Страницы работы

Содержание работы

1.  Організація виконання обов’язкового
домашнього завдання

Для написання ОДЗ студент повинен самостійно зібрати необхідний матеріал за темою, для чого провести пошук літературних джерел за обраною тематикою.

Варіант обирається згідно номеру студента у списку групи.

Складові елементи роботи:

1.  Титульний аркуш (див. додаток А).

2.  Практична частина.

ОДЗ повинне відповідати варіанту завдання, мати повне викладення поставленого завдання, бути якісно оформлене.

Практичну частину необхідно виконати з дотриманням наступних вимог: методи та формули, що застосовуються в розрахунках повинні бути вірно обрані та використані; необхідна наявність пояснень до використаних в формулах позначень; розрахунки та розмірності розрахункових величин повинні бути вірними; необхідна наявність коментарів до розрахунків та висновків за результатами розрахунків; висновки повинні бути аргументовані. Особлива увага при перевірці ОДЗ приділяється висновкам, оскільки саме вони дозволяють виявити здібність студента якісно інтерпретувати отримані кількісні результати та їх вплив на прийняття управлінських рішень.

2. Практичне завдання

Зауваження: при розв’язанні задач, отримувані при обчисленні значення округляти до 2-х знаків після коми.

Задача 1

Дані дві функції: функція попиту за ціною d=d(p) та функція попиту за доходом d=d(I). Необхідно знайти еластичність попиту за ціною та доходом, при ціні p та доходу I відповідно.

Таблиця 1 – Варіанти завдання

Варіант

Функція d=d(p)

Функція d=d(I)

p, грн.

I, тис грн.

1

2

3

4

5

1

d=-108,7+19p

d=-17,4+33,5I+26,9I2

11

17

2

d=-95,5+17,3p

d=-49,7-33,6I+4,6I2

105

6

3

d=71,2+1,8p

d=0,7-11,7I+0,4I2

643

3

4

d=-52,7+5,6p

d=33,2-46,4I+47,6I2

365

9

5

d=-58,6-6,8p

d=16,7+19,6I-3,7I2

252

5

6

d=83,7+5,9p

d=-36,9+49I-19,5I2

678

63

7

d=1,3+14,9p

d=38,7-46,3I+39,8I2

698

15

8

d=-68,8+17,3p

d=-5,7+43,9I-2,7I2

484

5

9

d=-96,2+17,1p

d=-49,2+1,8I-0,3I2

504

11

10

d=-23+19,4p

d=-10,1-10,5I-9,3I2

678

6

11

d=7,8+15,4p

d=-36+49,1I-3,5I2

409

9

12

d=-21,5+14,4p

d=10,3-26,7I-7,4I2

164

38

13

d=69,6+3,9p

d=9,7-14,1I-3,4I2

250

22

14

d=40+12,1p

d=-44,2-23,2I-6,5I2

397

1

15

d=-36,7-15,3p

d=-2,6-20,9I+3,2I2

256

4

16

d=49,1+2,7p

d=38,2+33,1I-6,3I2

600

40

17

d=72,5+1,8p

d=-53,5+33,2I+3,5I2

119

1

18

d=-69-2,7p

d=7,7+2,9I-4,5I2

627

10

19

d=65,9-13,2p

d=3,9+39I-6,3I2

674

5

20

d=28,9-2,3p

d=25,8+30,5I+3,6I2

16

60

21

d=-77,9-11,8p

d=-29,8+0,1I+0,3I2

440

5

22

d=28,5-15,1p

d=-47,5+40,8I-1,1I2

342

51

23

d=-53,7+3,7p

d=35,1-37,3I+3,7I2

603

50

24

d=24,3+15,1p

d=-42,1+41,1I-1,1I2

427

23

25

d=47,2+0,9p

d=2,8+21,3I-2,8I2

206

15

26

d=2,3+8,5p

d=39,2+25,4I+5I2

403

55

27

d=-89,7+12p

d=-292,+17,8I-0,3I2

127

35

28

d=88,3-12,8p

d=4,2+26,8I-13,6I2

610

22

29

d=1,5+8,6p

d=-52+8,1I+4,9I2

50

2

30

d=58-2,1p

d=-40,7-39,9I+0,5I2

103

42

31

d=73,3-9,3p

d=-28,5-5,6I+0,8I2

103

2

Задача 2

Споживач отримує дохід І, що витрачає на два види товарів. Ціни на товари дорівнюють p1 та p2, мінімально необхідна кількість кожного виду товарів, що споживається в будь-якому випадку і не є предметом вибору дорівнює a1 та a2 відповідно. Відносна цінність товарів для споживача дорівнює γ1 та γ2. Визначте попит споживача, що буде максимізувати його корисність при заданому бюджетному обмеженні.

Таблиця 2 – Варіанти завдання

Варіант

I, грн.

p1, грн.

p2, грн.

a1, од.

a2, од.

γ1

γ2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5388

18

123

15

6

0,22

0,78

2

6908

259

38

9

11

0,1

0,9


Продовження таблиці 2.

Похожие материалы

Информация о работе