Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 2

Теми курсових робіт

1  Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

2  Атестація і раціоналізація робочих місць та їх роль у підвищенні ефективності виробництва.

3  Багатоверстатне обслуговування та його економічна ефективність.

4  Безробіття в Україні.

5  Безтарифні моделі оплати праці.

6  Вивільнення робочої сили: механізми управління.

7  Використання математичних методів та ЕОМ в організації та нормуванні праці.

8  Вітчизняний досвід застосування безтарифних моделей праці.

9  Вплив приватизації на розміщення соціальних сил в Україні.

10  Державна система регулювання заробітної плати іноземних держав.

11  Державне регулювання оплати праці в Україні.

12  Державне регулювання ринку праці в Україні.

13  Децентралізована система регулювання заробітної плати.

14  Дисципліна праці як найважливіший резерв підвищення її продуктивності.

15  Діяльність міжнародної організації праці у сфері соціального забезпечення.

16  Досвід застосування принципів трипартизму у країнах з розвиненою ринковою економікою.

17  Ефективність використання трудових ресурсів України.

18  Законодавча база України: проблеми зайнятості населення.

19  Закордонний досвід управління працею на під­приємствах.

20  Зарубіжний досвід застосування безтарифних моделей праці.

21  Інфраструктура ринку праці в Україні.

22  Колективний договір.

23  Контрактна система  найму та оплати праці працівників.

24  Методи  наукової організації та нормування праці.

25  Методи нормування праці та способи вивчення витрат робочого часу.

26  Методи розподілу колективного заробітку у бригадах.

27  Методологія внутрішньофірмового планування праці.

28  Механізми дії ринку праці.

29  Міграція населення України.

30  Міжнародне співробітництво в управлінні трудовими ресурсами.

31  Міжнародні програми регулювання соціально-трудових відносин.

32  Моніторинг як метод вивчення соціально-трудових відносин.

33  Наукова організація праці та її розвиток у промисловості.

34  Норми праці та їх роль в удосконаленні організації праці та плануванні виробництва.

35  Нормування – основа наукової організації праці.

36  Нормування праці й основні напрямки його удосконалення.

37  Оплата праці: проблеми перехідного періоду.

38  Організація змінної роботи на підприємствах різних галузей промисловості.

39  Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

40  Організація роботи з наукової організації  та нормування праці на промислових підприємствах. 

41  Організація та нормування праці у бригадах.

42  Організація та нормування праці у наукових організаціях.

43  Основні види матеріального стимулювання праці.

44  Основні етапи розвитку та вдосконалення організації і нормування праці.

45  Особливості нормування праці багатоверстатників.

46  Особливості нормування та оплати праці жінок в Україні.

47  Особливості нормування та оплати праці працівників, зайнятих на шкідливих виробництвах.

48  Особливості організації та оплати праці на малих підприємствах.

49  Особливості форм та систем оплати праці.

50  Планування та прогнозування трудових ресурсів.

51  Плинність кадрів на підприємстві.

52  Поліпшення використання робочого часу – важливий резерв зростання продуктивності праці.

53  Політичні, ідеологічні та економічні передумови соціального партнерства в Україні.

54  Правове та науково-методичне забезпечення використання трудових ресурсів.

55  Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.

56  Праця – найважливіший елемент продуктивних сил суспільства.

57  Преміальні системи на підприємстві.

58  Проблеми зайнятості в Україні та перспективи їх вирішення.

59  Професійна орієнтація.

60  Профспілкова діяльність в Україні.

61  Профспілковий рух у зарубіжних країнах.