Маркетингове дослідження ринку хлібобулочних виробів у м. Охтирка методом опитування

Страницы работы

Содержание работы

             Маркетингове дослідження ринку методом опитування.

         1.  Проведемо маркетингове дослідження ринку хлібобулочних виробів у м. Охтирка шляхом застосування методу опитування споживачів.

У нашому випадку метою дослідження є характеристика ситуації, що склалася на ринку хлібобулочних виробів в м. Охтирка для ухвалення обґрунтованих рішень щодо його розвитку.

Завданням є:

1) з'ясування стан ринку хлібобулочних виробів в м. Охтирка;

2) уточнення смаків і вподобань споживачів продукції ВАТ «Охтирський хлібокомбінат».

2. Об'єктом дослідження є фізичні особи віком від 18 до 65 років чоловічої та жіночої статі з середньомісячним доходом не менше 550 грн.

Предметом дослідження є хлібобулочні вироби, виготовлені ВАТ «Охтирський хлібокомбінат».

3. Для нашого випадку потрібно опитати 100 чоловік.

4. Опитування будуть проводити 2 інтервю¢ери на центральній вулиці міста біля супермаркета «Меркурій» протягом 2 днів (з розрахунку. Що один інтерв¢юер опитає  25 чоловік).

Інтерв¢юерами є працівники рекламного відділу ВАТ «Охтирський хлібокомбінат», яким, за розроблення анкети, проведення опитування, обробку і аналіз результатів виплачується премія у розмірі 100 грн кожному. Витрати на друк опитувальних листів окремо не враховуємо, оскільки вони є незначними. Вартість сувенірного календаря складає 25 коп.

Отже, витрати на проведення опитування складають:

100*2+0,25*100=225 грн.

Спосіб опитування - усна форма, що має структурований характер (відповіді респондентів на одні і ті самі запитання).

5. Опитувальний лист Добрий день! ВАТ «Охтирський хлібокомбінат» проводить дослідження ринку хлібобулочної продукції  в м. Охтирка. Ваша думка і відверті відповіді будуть мати вирішальне значення при реалізації даного проекту «Вивчення ринку хлібобулочних виробів у м. Охтирка». Заздалегідь Вам вдячні та просимо висловити особисту точку зору з перелічених питань. Вам потрібно обрати лише один варіант відповіді із запропонованих. За Вашу участь Ви отримаєте подарунок – сувенірний календар.

1. Ваш вік?

А) 18-25;

Б) 25-40;

В) 40-55;

Г) 55-65.

2. Кількість членів Вашої сім¢ї?

А) я живу один (одна);

Б) два;

В) три-п¢ять;

Г) більше п¢яти.

3. Який Ваш середньомісячний дохід?

А) менше 550 грн;

Б) 550-1000 грн;

В) 1000-1500 грн;

Г) більше 1500 грн.

4.Чи купляєте Ви нашу продукцію?

А) так;

Б) ні.

5. Що Вас приваблює в нашій продукції?

А) ціна;

Б) якість;

В) можливість придбання;

Г) широкий асортимент продукції.

6. Як часто Ви купуєте нашу продукцію?

А) раз на день;

Б) раз на 2 дні;

В) рідше.

7. Як ви оцінюєте якість нашої продукції?

А) погано;

Б) задовільно;

В) добре;

Г) відмінно.

8. Чи важливе для Вас використання екологічно чистих ресурсів при виробництві продукції?

А) так;

Б) ні.

9. Що б Ви хотіли побажати нашому підприємству?

А) розширення асортименту;

Б) більше реклами;

В) покращення якості;

Г) власний варіант ___________________ .

10. Чи будете Ви купувати нашу продукцію в майбутньому?

А) так, звичайно;

Б) можливо;

В) ні.

Ваше прізвище, ім¢я, контактний телефон___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таким чином, провівши дослідження, можна зробити висновок, що продукція ВАТ «Охтирський хлібокомбінат» є досить популярною, про що свідчить близько 71% опитаних.

Було опитано громадян віком 18-25 рр. 25%, 25-40 – 30%, 40-55 – 25%, 55-65 – 20%. Кількість членів сім¢ї опитуваних : 1 – 17%, 2 – 28%, 3-5 – 46%, більше 5 – 9%. Середньомісячний дохід менше 550 грн мають 4% опитуваних, 550-1000 грн – 44%, 1000-1500 – 38%, більше 1500 – 14%.

Хлібобулочну продукцію купують кожного дня 52% опитуваних, раз на два дні – 39%, рідше – 10%. В продукції ціна приваблює 44% опитуваних, якість – 28%, можливість придбання – 9% і широкий асортимент – 19% . Використання екологічно чистих ресурсів при виробництві продукції важливе для 76% опитуваних, і для 26% - не важливе. Як побажання нашому підприємству 38% опитуваних визнали розширення асортименту продукції, 32% - збільшення реклами, 12% - покращення якості, 18% запропонувало власний варіант. У майбутньому купувати нашу продукцію планує 85% опитуваних, ще не визначилось 12%, не будуть купувати 3% опитаних. Якість продукції як погану оцінило 2% опитуваних, як задовільну – 8%, як добру – 47%, як відмінну – 43%.(рис.1)

Рисунок 1 – Оцінка якості продукції респондентами.

З наведених результатів слід зробити висновки:

1) в найближчий час розширити асортимент нашої продукції, провести рекламну кампанію ВАТ «Охтирський хлібзавод»;

2) підвищувати якість хлібобулочних виробів, використовувати екологічно чисті ресурси;

3) працювати у напрямку поліпшення зовнішнього вигляду продукції, розширення кількості точок збуту;

4) взяти до уваги найкращі пропозиції споживачів, наприклад, виготовлення продукції  на замовлення.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Маркетинг
Тип:
Практика
Размер файла:
39 Kb
Скачали:
0