Лізинг як метод довгострокового фінансування інновацій у виробництві, страница 3

Велика розмаїтість форм лізингу базується на трьох найпоширеніших типах операцій: фінансовий лізинг (прямий чи капітальний); оперативний (сервісний); зворотний лізинг.

Фінансовий лізинг не передбачає ніякого обслуговування майна з боку орендодавця, не допускає дострокового припинення оренди і є повністю амортизаційним, що дає можливість орендодавцю розраховувати на отримання орендних платежів, які покривають всі його витрати на придбання обладнання. Причина популярності фінансового лізингу полягає у швидкості та гнучкості оформлення документів, адаптації термінів орендних платежів до термінів окупності інвестицій. Крім цього, капітальний лізинг на відміну від банківських кредитів дає можливість повного фінансування всіх витрат. Це дає можливість підприємствам економити власні і ліквідні кошти, підвищує їх платоспроможність. Різновидом фінансового лізингу виступають ліверідж-лізинг і лізинг у пакеті.

Ливеридж-лізинг - це особливий вид фінансового лізингу, при якому в угоді більша частина вартості устаткування, що здається в оренду, наймається у третьої сторони - інвестора, і в першій половині терміну оренди здійснюються амортизаційні відрахування за орендовану техніку і виплата відсотків по позиці, взятому на її придбання. Це зменшує оподатковуваний дохід інвестора і створює ефект відстрочки податку.
Лізинг в пакеті являє собою систему фінансування заводу, лікарні та інших об'єктів в цілому. У таких випадках будинок, інвентар, інтер'єр, як правило, надаються в кредит, а обладнання - за договором лізингу.
Оперативний сервісний лізинг передбачає більш широкі партнерські відносини між лізингодавцем та лізингоодержувачем щодо фінансування, обслуговування, ремонту, настройки складних видів техніки, а також професійного навчання фахівців замовника, що забезпечує мах ефективність використання орендованого обладнання. Витрати на перераховані види сервісу входять до складу платежів за лізингові угоди.
Особливістю сервісного лізингу є те, що не обов'язково базується на принципі повної амортизації. Передбачені за лізинговою угодою платежі можуть не покривати повної вартості обладнання. Контракт з цього виду лізингу охоплює більш короткий термін оренди, ніж термін амортизації техніки. Передбачаються подальша пролонгація терміну договору (але вже на інших умови) або продаж орендованого устаткування за залишковою вартістю. Допускається також можливість його реалізації третини клієнтів. Продаж майна на вторинному ринку наприкінці контракту є одним із зручних способів збільшення прибутку. Цей лізинг охоплює рентинг і хайринг.
Рентінг - вид короткострокової оренди, який передбачає надання кому-то в найм товарів, обладнання, машин від 1 дня до 1 року.
Хайринг - вид середньостроковій оренди, коли обладнання за угодою лізингу передається на строк від 1 до 3 років.

Операції рентинга і хайринг передбачають багаторазову передачу техніки від одного орендаря до іншого. Часто при сервісному лізингу існує можливість дострокового припинення оренди і повернення обладнання. Це страхує орендаря від непередбаченого морального зносу техніки та звільняє з орендованого майна, якщо потреба в ньому відпала.
Зворотний лізинг являє собою систему взаємопов'язаних угод, за якою підприємство-власник будинків, землі чи устаткування продає цю власність фінансової організації, одночасно оформляючи при цьому угода про довгострокову оренду своєї колишньої власності на умови лізингу. Фінансовою організацією може виступати страхова організація, фірма, яка спеціалізується на лізингових операціях, комерційний банк або індивідуальний інвестор. За допомогою цього лізингу підприємства можуть зміцнити своє фінансове становище за рахунок додаткового залучення ліквідних коштів, застрахуватися від падіння курсу акцій своєї фірми, скидання власниками і масової скупки біржовими спекулянтами, які прагнуть поглинути фірму в майбутньому. Залежно від місцезнаходження сторін лізинг буває внутрішнім і міжнародним.
При внутрішньому лізингу контракт укладається між юридичними особами однієї країни, а при міжнародному - лізингова компанія і лізингоотримувач знаходяться в різних державах.